Οι ψηλοί έχουν καλύτερη ζωή

Περισσότεροι από 454.000 ενήλικες, ηλικία 18 και άνω, κλήθηκαν από αμερικανούς επιστήμονες να καταθέσουν τηλεφωνικώς το ύψος τους και να περιγράψουν τη ζωή τους. Όπως προέκυψε, συνολικά οι ψηλότεροι έκριναν τη ζωή τους ως πιο ευτυχισμένη και στις περισσότερες περιπτώσεις τα συναισθήματά τους για τη ζωή ήταν θετικά.

Στην επιστημονική επιθεώρηση “Οικονομία και Ανθρώπινη Βιολογία”, οι επιστήμονες συμπεραίνουν ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι ψηλότεροι άνθρωποι συνήθως έχουν… υψηλότερα εισοδήματα και υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης.

Η έρευνα εξέτασε και την ποιότητα των συναισθημάτων των ερωτηθέντων. Αυτό που προέκυψε είναι ότι οι ψηλότεροι άνδρες και γυναίκες ήταν πιο πιθανό να περιγράψουν συναισθήματα χαράς και ευχαρίστησης και λιγότερο πιθανό συναισθήματα πόνου και δυστυχίας.

Επίσης, οι ψηλοί άνδρες- αλλά όχι και οι ψηλές γυναίκες- ανησυχούν λιγότερο.

Δείτε επίσης