Εκπτώσεις από τις 14 Ιανουαρίου 2012

ΤοO Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2011 ξεκινά η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων που θα διαρκέσει ένα μήνα, όπως ενημερώνουν τα μέλη τους οι εμπορικοί σύλλογοι της χώρας. Η εκτίμηση είναι ότι οι μειώσεις τιμών θα διαμορφωθούν σε αρκετές περιπτώσεις μέχρι και 70% προκειμένου να προκαλέσουν οι καταστηματάρχες το ενδιαφέρον των καταναλωτών ενώ αρκετές είναι οι περιπτώσεις που περιμένουν με τις εκπτώσεις να ρευστοποιήσουν το στοκ τους για να προχωρήσουν στο κλείσιμο της επιχείρησης, που θεωρείται αναπόφευκτο όπως διαμορφώνονται οι συνθήκες στην αγορά.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας στις οδηγίες του προς τις εμπορικές επιχειρήσεις συστήνει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς και της νέας τιμής όλων των ειδών που πωλούνται με έκπτωση.

Οσοι παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου διώκονται ποινικά και τιμωρούνται με φυλάκιση, ενώ, επιπλέον, τους επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών που πραγματοποιούν, το οποίο, σε περίπτωση υποτροπής, μπορεί να αυξάνεται μέχρι το 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του οικείου γενικού γραμματέα της περιφέρειας.

Δείτε επίσης