Κύπρος: Προκαταλήψεις στην εργασία σε βάρος της γυναίκας

Η από θέση υπεροχής των ανδρών στον χώρο εργασίας, η αποδοχή εργασιακών ανισοτήτων εις βάρος των γυναικών και  ατόμων νεαρής ηλικίας είναι οι τάσεις και τα στερεότυπα, που επικρατούν στους χώρους εργασίας στην Κύπρο, σύμφωνα με έρευνα της έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ισότητα των Φύλων και την Ενδυνάμωση των Γυναικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η έρευνα διεξήχθη από τον Οκτώβριο του 2011 έως τον Φεβρουάριο του 2012 σε δείγμα 1.500 ατόμων -860 γυναίκες και 650 άνδρες- εργαζομένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της που παρουσίασε σήμερα η Μαίρη Κουτσελίνη, διευθύντρια της έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ, οι γυναίκες δεν έχουν επαρκή πληροφόρηση, υποστήριξη και συμπαράσταση και αισθάνονται ανασφαλείς στον χώρο εργασίας.

Εξάλλου, 12% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι κατήγγειλαν σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας, η οποία, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, είναι και ανδρικό και γυναικείο φαινόμενο (1 άνδρας προς 3 γυναίκες).

Ποσοστό 25,3% των ανδρών ιδιοκτητών, αλλά και των διευθυντών μιας επιχείρησης, ανέφεραν ότι έχουν υιοθετήσει Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην επιχείρησή τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών ήταν 13,3%.

Σύμφωνα με την κ. Κουτσελίνη, σήμερα δεν υπάρχει πραγματικό έρεισμα για διατήρηση των προκαταλήψεων σε βάρος της γυναίκας και χρειάζεται μεγαλύτερη προβολή γυναικών-προτύπων σε όλους τους τομείς και σε θέσεις λήψεως αποφάσεων και ευθυνών.

Η υπουργός Εργασίας Σωτηρούλα Χαραλάμπους ανέφερε ότι για την επιτυχή ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να διασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείρισή τους στην εργασία και η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους ως γυναίκες και εργαζόμενες.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είπε η κ. Χαραλάμπους, «έχει στις προτεραιότητές του την προώθηση μέτρων για εμπέδωση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών».

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Αργεντούλα Ιωάννου, δήλωσε ότι παρά τη νομοθετική κατοχύρωση της έμφυλης ισότητας στην απασχόληση, οι γυναίκες σήμερα στην ΕΕ αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα που εμποδίζουν την επίτευξη της ισότητας.

Σύμφωνα με την κ. Ιωάννου, η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ είναι 17,5% και στην Κύπρο 21,3%, ενώ το ποσοστό απασχόλησης για τις μητέρες ανέρχεται μόλις σε 62,4% έναντι 91,4% για τους πατέρες.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Κωνσταντίνος Χριστοφίδης είπε ότι μέσα στις υπάρχουσες συνθήκες, με την αυξανόμενη κρίση, το πρόβλημα των έμφυλων διακρίσεων στον χώρο της απασχόλησης γίνεται ακόμα πιο έντονο, ιδιαίτερα για τις εργασιακά ευπαθείς ομάδες, όπως οι γυναίκες, οι ασθενείς, οι χαμηλά αμειβόμενοι και οι ανειδίκευτοι.

Αναφέρθηκε στις πολιτικές και ενέργειες του Πανεπιστημίου Κύπρου που στοχεύουν στον σεβασμό της ισότητας των δύο φύλων και σημείωσε ότι πολιτική έμπρακτης υλοποίησης του στόχου αυτού είναι η λειτουργία του βρεφοκομικού σταθμού και νηπιαγωγείου στον χώρο του Πανεπιστημίου, που επιδιώκει να συμβάλει στη συμφιλίωση οικογένειας και σπουδών, εργασίας και καριέρας.

Δείτε επίσης