Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης – Διαγωνισμός 2012 : 3.810 αιτήσεις

 Με την ελπίδα του διορισμού κατέθεσαν τις αιτήσεις τους 3.810 υποψήφιοι για 80 θέσεις στον διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Η αναλογία πρόσληψης διαμοσφώνεται στο ένας προς 46 θέσεις.  Από το συνολικό αριθμό των αιτήσεων,  το 91% κατατέθηκε από ιδιώτες και το υπόλοιπο 9% από εν ενεργεία δημόσιους υπαλλήλους. Σε σχέση με τον τελευταίο διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε το 2009 καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση κατά 88%.Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν, το 55% των αιτούντων διαθέτει πτυχίο ανώτερης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, το 13% διαθέτει πτυχίο ΤΕΙ, το 30% των υποψηφίων έχει μεταπτυχιακό και το 2% έχει και διδακτορικό.Οι γυναίκες που έκαναν αίτηση στο διαγωνισμό υπερτερούν των αντρών με ποσοστό που φτάνει το 67% έναντι των αντρών που είναι το 33% των υποψηφίων.

Σημειώνεται ότι ο τελικός αριθμός των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα προκύψει μετά την εξέταση όλων των φακέλων των δικαιολογητικών από Ειδική Επιτροπή. Οσοι καταφέρουν να περάσουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, θα εξεταστούν σε γραπτή δοκιμασία στα ακόλουθα μαθήματα:

  • Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους: Σάββατο 26 Μαΐου 2012
  • Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική: Κυριακή 27 Μαΐου 2012

Κατά το τελικό στάδιο η εξέταση περιλαμβάνει:

  • υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία στο γνωστικό πεδίο «Δημόσια Διοίκηση» και γραπτή και
  • προφορική εξέταση σε ένα ακόμη γνωστικό πεδίο επιλογής από τα παρακάτω:

1.Περιβάλλον- Ποιότητα Ζωής

2. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

3. Εφαρμοσμένη Πληροφορική

4. Κοινωνική Διοίκηση

5. Οικονομική του Χώρου και Περιφερειακή Πολιτική

Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε μία ξένη γλώσσα της επιλογής τους μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής.

Οι ώρες και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν στους ενδιαφερομένους με ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στο κτίριο και στον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της ΕΣΔΔΑ: 213 1306 238, 213 1306 257, 213 1306 242, 213 1306 455 και 213 1306 310.

Επίσης, μπορούν να απευθύνονται στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ στη Θεσσαλονίκη (Ι. Κωλέττη 25 Δ΄) στα τηλέφωνα: 231 3321 170, 231 3321 104.

Δείτε επίσης