Ίδρυμα Μποδοσάκη: «Σεμινάρια Βιολογίας και Ιατρικής» για αριστούχους

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ανακοίνωσε ότι, συνεχίζοντας το κοινωφελές έργο του στους τομείς της επιστήμης και της εκπαίδευσης, θα προχωρήσει και φέτος στη διοργάνωση, για τέταρτη συνεχή χρονιά, ενός κύκλου Σεμιναρίων σε θέματα Βιολογίας και Ιατρικής, που απευθύνονται σε αριστούχους νέους Έλληνες φοιτητές.

Τα σεμινάρια θα εστιαστούν σε θέματα αιχμής, όπως ο κυτταρικός επαναπρογραμματισμός, τα βλαστοκύτταρα, η αναπτυξιακή βιολογία και η γονιδιακή έκφραση του νευρικού συστήματος, η ρύθμιση της μεταγραφής του DΝΑ, οι μηχανισμοί πρωτεϊνικής έκκρισης και μετανάστευσης, η πληθυσμική βιολογία και γονιδιωματική, η μοριακή βιολογία του καρκίνου, καθώς και οι πρόοδοι της κλινικής ογκολογίας.

Οι ομιλίες και οι συζητήσεις θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα το Σεπτέμβριο. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο συνεδριακό χώρο του Ξενοδοχείου Cape Sounio στο Σούνιο Αττικής, όπου και θα διαμείνουν οι ομιλητές και οι ακροατές.

Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν, θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ή επί πτυχίω φοιτητές πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού των κλάδων των Θετικών Επιστημών και της Ιατρικής, Έλληνες κατά την ιθαγένεια ή το γένος.

Οι μεν πτυχιούχοι πρέπει να συγκεντρώνουν γενική βαθμολογία πτυχίου από 7,5 και άνω ή αντίστοιχη του εξωτερικού, οι δε επί πτυχίω τουλάχιστον 7,5 μέσο όρο βαθμολογίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Ιδρύματος τη σχετική αίτηση συμμετοχής με τα αναγκαία δικαιολογητικά. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 11η Μαίου 2012.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα υπερβεί τους 35. Η επιλογή θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή του Ιδρύματος και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος στις 21 Μαΐου 2012.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη θα καλύψει πλήρως το κόστος διαμονής και εστίασης των συμμετεχόντων στο ξενοδοχείο. Επιπλέον, θα καταβάλει έξοδα μετακίνησης σε κάθε συμμετέχοντα.

Δείτε επίσης