Η πίστη στο Θεό διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στις χώρες

Οι κάτοικοι των Φιλιππίνων είναι οι πιο πιστοί στον κόσμο, αντίθετα με τους Σκανδιναβούς ή τους κατοίκους των χωρών του πρώην ανατολικού μπλοκ, προκύπτει από αμερικανική έρευνα στην οποία επισημαίνεται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία είναι εκείνοι που πιστεύουν περισσότερο στο Θεό. Οι χώρες που πιστεύουν πιο πολύ στο Θεό είναι συχνά οι καθολικές, ειδικά οι αναπτυσσόμενες χώρες. Σε αυτές προστίθενται οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και η Κύπρος, σύμφωνα με την έρευνα του πανεπιστημίου του Σικάγο, η οποία βασίζεται σε διεθνείς μελέτες, σε 30 χώρες, το 1991, το 1998 και το 2008.

Το 94% των Φιλιππινέζων “πάντα” πίστευε στο Θεό και ακολουθεί το 88% των Χιλιανών, το 81% των Αμερικανών σε αντίθεση με το 13% των Γερμανών από την πρώην Ανατολική Γερμανία και το 20% των Τσέχων. Σύμφωνα με την έρευνα, οι περισσότερο…άθεες χώρες είναι οι Σκανδιναβικές και αυτές του πρώην ανατολικού μπλοκ, με εξαίρεση την Πολωνία. Το μεγαλύτερο ποσοστό άθεων καταγράφεται στους κατοίκους της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, το 59% των οποίων δηλώνει ότι δεν πίστευε ποτέ στο Θεό. Στη Γαλλία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 24%. Η πίστη στο Θεό μειώνεται παντού εκτός από τη Ρωσία, την Σλοβενία και το Ισραήλ.

Γενικά, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία είναι εκείνοι που πιστεύουν περισσότερο. Κατά μέσο όρο, το 43% των ανθρώπων άνω των 68 ετών είναι σίγουροι πως υπάρχει Θεός. Στους μικρότερους των 27 ετών το ποσοστό αυτό είναι 23%. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το 54% των νέων είναι σίγουροι ότι υπάρχει Θεός έναντι 66% των μεγαλύτερων σε ηλικία. Στη Γαλλία το ποσοστό για τους νέους είναι 8% και για τους μεγαλύτερους 26%, ενώ στην Αυστρία τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 8% και 32%.

Δείτε επίσης