Πρόγραμμα «Χτίζοντας το Μέλλον – Παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας

Την έναρξη του προγράμματος «Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας», ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ. Το πρόγραμμα, που υλοποιείται με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του ΚΑΠΕ, προβλέπει 150.000 ενεργειακές παρεμβάσεις σε κτήρια (μονοκατοικίες, διαμερίσματα και εμπορικά κτήρια).Πρόκειται  για ένα πρόγραμμα ομπρέλα, όπου περιλαμβάνει τη συμφωνία του Ελληνικού Δημοσίου με όλους τους βιομηχανικούς και  εμπορικούς κλάδους  που δραστηριοποιούνται στο κτιριακό περιβάλλον.

Η συμφωνία αφορά :

 • Προϊόντα και  συστήματα τεχνολογιών αιχμής πιστοποιημένα για εξοικονόμηση ενέργειας, παρέχοντας την σχετική πληροφόρηση στο πολίτη.
 • Σημαντικές εκπτώσεις μέσα από εθελοντικές συμφωνίες με τη βιομηχανία και το εμπόριο
 • Συγκριτική αξιολόγηση όλων των προϊόντων, καθώς υπάρχει βάση δεδομένων και η δυνατότητα μέσα από τον υπολογιστή, ο πολίτης να επιλέξει ένα προϊόν, με προσομοίωση που θα κάνει στις προδιαγραφές πχ του σπιτιού του, να συγκρίνει τιμές αλλά και να πληροφορηθεί για την ποιότητα και την εξοικονόμηση που θα του παρέχει.
 • Έλεγχος με δαπάνη του  δημοσίου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών,εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί προσωπικό από τη λίστα των συμβεβλημένων τεχνιτών που προσφέρουν και εκπτώσεις, οι τεχνίτες παραδίδουν ένα πιστοποιητικό στο δημόσιο που με τη σειρά του θα πρέπει να ελέγξει τις εργασίες.

Το «Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας» περιλαμβάνει δώδεκα, συνολικά, παρεμβάσεις,.Οι  7 αφορούν σε κτήρια κατοικίας (αντικατάσταση κουφωμάτων και μονών υαλοπινάκων, εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και ψυχρών οροφών, μόνωση οροφής και πρόσοψης, αντικατάσταση συμβατικών συστημάτων θέρμανσης) και οι 5 σε εμπορικά κτήρια (εγκατάσταση ολοκληρωμένων προσόψεων υψηλών προδιαγραφών, τοποθέτηση εξωτερικής μόνωσης, εγκατάσταση συστήματος ψύξης – θέρμανσης – αερισμού υψηλής απόδοσης, αντικατάσταση του συστήματος τεχνητού φωτισμού, εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων ενεργειακού ελέγχου). Το πρόγραμμα καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια και για τη συμμετοχή του πολίτη σε αυτό δεν υπάρχουν κανενός είδους περιορισμοί, ενώ έχουν ήδη  υπογραφεί εθελοντικές συμφωνίες με 13 κλαδικούς φορείς και περισσότερους από 1000 επαγγελματίες του χώρου.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου,  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου προβλέπεται μια σειρά από δράσεις που θα υποστηρίξουν τη γενικότερη προσπάθεια του ΥΠΕΚΑ για την επίτευξη των εθνικών στόχων σε σχέση την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων στην Ελλάδα:

 • Εξ αποστάσεως κατάρτιση των τεχνιτών που δραστηριοποιούνται στον κτιριακό τομέα, με την ανάπτυξη και λειτουργία πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης
 • Πιστοποίηση προσόντων για επαγγελματίες του κτιριακού τομέα
 • Παρακολούθηση των δράσεων Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα κτήρια του δημοσίου τομέα
 • Ανάπτυξη καινοτόμου αγοράς προϊόντων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα
 • Δημιουργία μηχανισμού ενεργειακής και περιβαλλοντικής υποστήριξης βιοτεχνικών, εμπορικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • Καθιέρωση ετήσιου Βραβείου για κτήρια βέλτιστης ενεργειακής αποδοτικότητας

Tα κτήρια, στην Ελλάδα, καταναλώνουν, περίπου, το 40% της τελικής ενέργειας, επιβαρύνοντας κατά μεγάλο ποσοστό τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Για τις συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες, τα κτήρια μας αποτελούν, ίσως, τα πιο ενεργοβόρα της Ευρώπης. Είναι πλέον, πλήρως αποδεκτό ότι απαιτείται η ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους. Αν δεν το κάνουμε, σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΚΑ, τότε μέχρι το 2020:

 • θα ξοδευτούν 21 δις ευρώ, για επιμέρους κτιριακές επεμβάσεις
 • θα υπάρξει αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 19%, σε σχέση με το 2010
 • οι Έλληνες πολίτες θα πληρώσουν 70 δις ευρώ, για να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες:

–         και στην Γραμμή Εξυπηρέτησης Πολιτών 210 6603238

Δείτε επίσης