Μεγάλες ζημιές υπέστη η ελληνική αμπελουργία από τον περονόσπορο

Υψηλές ζημιές, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει έως και το 90%, προκάλεσε η «επέλαση» του περονόσπορου στους ελληνικούς αμπελώνες κατά την καλλιεργητική περίοδο 2011, σύμφωνα με σχετική μελέτη που εκπόνησε ομάδα εργασίας, η οποία συστάθηκε για το θέμα αυτό με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως αναφέρεται, στους συμβατικούς αμπελώνες που προσβλήθηκαν από περονόσπορο – με βάση όσα καταδεικνύουν οι επισημάνσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του ΕΛΓΑ – τα ποσοστά των ζημιών στις ποικιλίες οινοποιίας κυμάνθηκαν από 30% έως 60-65 %. Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές, όπως για παράδειγμα στη Φωκίδα, έφθασε και το 90%.

Η ομάδα εργασίας εκτιμώντας πως τα φαινόμενα των επιδημιών είναι πιθανόν να εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα στο μέλλον, πιστεύει πως είναι αναγκαία η λήψη σειράς αποτελεσματικών μέτρων για την αποτροπή παρόμοιων καταστάσεων. Μεταξύ άλλων προτείνει την αναβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας των υπηρεσιών γεωργικών προειδοποιήσεων για την έγκαιρη και αποτελεσματική ενημέρωση και προειδοποίηση των αμπελουργών σε ότι αφορά την εμφάνιση των ασθενειών, ώστε οι τελευταίοι να προχωρούν στα ενδεδειγμένα προληπτικά μέτρα. Στην ίδια κατεύθυνση εκτιμά ότι θα θα ήταν σκόπιμη και η επαναφορά του δελτίου καιρού για τους αγρότες στα ΜΜΕ.

Επίσης, σε πρακτικό επίπεδο, προτείνεται η ανάληψη πρωτοβουλιών από τους εμπλεκόμενους με την αμπελουργία, ώστε οι σύγχρονες μέθοδοι και συστήματα οργάνωσης των αμπελώνων να αποτελούν αποτελεσματικά εργαλεία που θα συμβάλουν στη μείωση των προσβολών από παθογόνα αίτια.

Δείτε επίσης