Προσωρινό θερινό ωράριο στα μουσεία

Σε διαμόρφωση του θερινού ωραρίου μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, προχώρησε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού σε συνεννόηση με την ΠΟΣΥΠΠΟ και την ΠΕΥΦΑ, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης και κατανομής του εποχικού προσωπικού, για την ομαλότερη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων.

Η διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού, καθώς και του προσωπικού για τα έργα αυτεπιστασίας στο ΕΣΠΑ, η οποία είχε ανασταλεί λόγω προεκλογικής περιόδου, ανακοινώθηκε ότι θα συνεχίσει κανονικά μέσω ΑΣΕΠ. Σημειώνεται ότι η αρμόδια Επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας με την απόφασή της είχε γνωμοδοτήσει για την εξαίρεση του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού από την απαγόρευση των προσλήψεων του ανωτέρω προσωπικού.

Τα μουσεία θα είναι ανοικτά από τις 09:00 έως τις 16:00 καθημερινά, ενώ οι αρχαιολογικοί χώροι θα συνεχίσουν να είναι ανοικτοί από τις 08:00 έως τις 15:00.

Δείτε επίσης