Εκπαίδευση για νέους επιχειρηματίες

ΤΟ έργο LEBEBO (“LEarn how to BEcome your own BOss”) είναι ένα διακρατικό έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Διά Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Κύριος στόχος του είναι να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εν δυνάμει επιχειρηματίες, όταν αυτοί προσπαθούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Το LEBEBO προσφέρει δωρεάν στους νέους επιχειρηματίες χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό για 13 διαφορετικά θέματα που τους αφορούν. Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται στα αγγλικά και έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο που μπορεί κανείς να το μελετήσει εύκολα στο σπίτι του μπροστά από τον υπολογιστή του (on-line), επιλέγοντας να διαβάσει είτε όλες τις ενότητες ή μόνο αυτές που τον ενδιαφέρουν. Δεν αφορά αυστηρά επαγγελματίες, αλλά είναι αρκετά κατατοπιστικό.

Τα θέματα που καλύπτονται είναι:

 1. βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες και ικανότητες σε οικονομικά θέματα
 2. επικοινωνία
 3. δημόσιες σχέσεις και μάρκετινγκ
 4. επενδυτικές συμβουλές
 5. ειδικότητες και δεξιότητες πληροφορικής
 6. συστήματα λήψης αποφάσεων
 7. πνευματικά δικαιώματα και ιδιοκτησία
 8. νέες επιχειρήσεις
 9. επιχείρηση και ηγετικές ικανότητες
 10. επιχειρήσεις στον τομέα του περιβάλλοντος
 11. επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 12. υπηρεσίες για ηλικιωμένους
 13. γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη δωρεάν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό επικοινωνήσετε με την κ. Λίλα Ανθοπούλου, τηλ.: 2104286227, e-mail: lila@idec.gr.

Δείτε επίσης