Η ατμοσφαιρική ρύπανση αυξάνει τη θνησιγένεια

Σύμφωνα με προκαταρκτική μελέτη, τα επίπεδα της μόλυνσης του αέρα αυξάνουν τον κίνδυνο θνησιγένειας (stillbirth) μεταξύ των γυναικών που εκτίθενται σε συγκεκριμένους μολυσματικούς παράγοντες. Ο όρος θνησιγένεια περιγράφει την περίπτωση κατά την οποία το μωρό πεθάνει στην μήτρα πριν από την 28η εβδομάδα, οπότε η μήτρα προχωράει αυτόματα σε τοκετό και το αποβάλλει.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό άρθρο του επιστημονικού εντύπου American Journal of Epidemiology, η Δρ Αμπαρίνα Φαέζ και οι συνεργάτες της στην Ιατρική Σχολή «Robert Wood Johnson» στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ μελέτησαν στοιχεία γεννήσεων για την περίοδο 1998-2004. Συνέκριναν τις γεννήσεις ζώντων βρεφών με τις θνησιγένειες, εστιάζοντας σε μητέρες που ζούσαν εντός 10 χιλιομέτρων από 25 σταθμούς μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Νιου Τζέρσεϊ.

Μελέτησαν επίσης τα στοιχεία από τους σταθμούς μέτρησης: 11 μετρούσαν τα επίπεδα του διοξειδίου του αζώτου, 16 του διοξειδίου του θείου και 16 του μονοξειδίου του άνθρακα.

Οι επιστήμονες συνέκριναν τις συγκεντρώσεις των ρυπογόνων παραγόντων κατά τη διάρκεια των τριών τριμήνων της κύησης και συνεκτίμησαν επίσης παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο θνησιγένειας, όπως η μητρική ηλικία, το κάπνισμα, η εθνικότητα και η προγεννητική φροντίδα.

Θνησιγένεια και ατμοσφαιρική ρύπανση

Γενικά, οι θνησιγένειες ήταν σπάνιες, λιγότερες από 1.000 μεταξύ των εκατοντάδων χιλιάδων γεννήσεων στις περιοχές που μετρήθηκε η ατμοσφαιρική ρύπανση. Για παράδειγμα, μεταξύ των 207.000 γυναικών που είχαν εκτεθεί σε αυξημένε επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα κατά το α’ τρίμηνο, καταγράφηκαν περίπου 800 θνησιγένειες.

Ο κίνδυνος θνησιγένειας ήταν αυξημένος για τις γυναίκες που είχαν εκτεθεί στην ρύπανση κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων χρονικών ορόσημων της κύησης.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, για κάθε 10 σωματίδια ανά δισεκατομμύριο αύξησης στα επίπεδα του διοξειδίου του αζώτου, ο κίνδυνος θνησιγένειας αυξανόταν κατά 27%. Για κάθε αύξηση 10-ppb του ρυπογόνου κατά το α’ τρίμηνο, ο κίνδυνος αυξανόταν κατά 16%.

Για το διοξείδιο του θείου, ο κίνδυνος θνησιγένειας αυξανόταν 13% με κάθε 3-ppb αύξησης στο α’ τρίμηνο, και 26% για κάθε 3–ppb αύξησης στο γ’ τρίμηνο.

Το μονοξείδιο του άνθρακα σχετίστηκε με 14% αύξηση του κινδύνου θνησιγένειας στο β’ και γ’ τρίμηνο για κάθε 400-ppb αύξησης των συγκεντρώσεων στην ατμόσφαιρα.

 

Δείτε επίσης