Υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση τα φάρμακα

Τo νέο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου των φαρμακευτικών προϊόντων παρουσίασε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς, μαζί με τον πρόεδρο του ΕΟΦ Γιάννη Τούντα. Το νέο σύστημα θα είναι σε θέση να παρακολουθεί περίπου 2,5 δισεκατομμύρια κωδικούς από την εισαγωγή ή παραγωγή ενός φαρμάκου έως και την αγορά του στο φαρμακείο από τον πολίτη. Στόχος είναι να εκμηδενιστεί ο κίνδυνος κυκλοφορίας ψευδεπίγραφων άρα και επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία προϊόντων, αλλά και να παρακολουθείται διαρκώς η ελληνική αγορά ώστε να αποφεύγεται η έλλειψη φαρμάκων και να είναι δυνατή η έγκαιρη διαπίστωση επιδημιολογικών φαινομένων.

Με τη νέα διαδικασία και μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, οι φαρμακευτικές εταιρίες καταχωρούν σε πραγματικό χρόνο (πριν την έξοδο από την αποθήκη) τον μοναδικό σειριακό αριθμό της κάθε ταινίας γνησιότητας και το προϊόν και τη συσκευασία που την επικολλούν. Παράλληλα δηλώνουν τον τελικό προορισμό της συσκευασίας: προς φαρμακαποθήκη, προς φαρμακείο, προς φαρμακείο νοσοκομείου, προς εξαγωγή. Τέλος δηλώνουν και τους μοναδικούς αριθμούς ταινιών γνησιότητας που δεν επικολλήθηκαν ως ελαττωματικές. Κατ’ αναλογία, οι φαρμακαποθήκες δηλώνουν με τη σειρά τους τις ταινίες γνησιότητας των συσκευασιών εκείνων που προορίζονται για παράλληλη εξαγωγή.

«Φαινόμενα διπλής χρέωσης φαρμάκων και ταινίες γνησιότητας ελεύθερες, θα αποτελούν θλιβερό παρελθόν», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς κατά την παρουσίαση, ενώ ο κ. Τούντας χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα ιστορική για το φάρμακο στην Ελλάδα.

Δείτε επίσης