ΟΠΑΔ: Παράταση για τη θεώρηση βιβλιαρίων υγείας

Την παράταση της απογραφής-θεώρησης των βιβλιαρίων των ασφαλισμένων του αποφάσισε το δ.σ. του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου έως την 31η Οκτωβρίου σε όλους τους νομούς της Ελλάδας.

Με την ίδια απόφαση παρατείνεται και η ισχύς των βιβλιαρίων των ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ) έως τη λήξη της διαδικασίας απογραφής.

Δείτε επίσης