ΕΕ: Άρση εμποδίων στην παράλληλη εξαγωγή φαρμάκων

Την άρση των εμποδίων στο εμπόριο για την παράλληλη εξαγωγή φαρμάκων ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Ελλάδα. Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, βάσει της ελληνικής νομοθεσίας οι χονδρέμποροι μπορούν να εξάγουν φάρμακα στο εξωτερικό μόνον εφόσον έχουν αγοράσει τα φάρμακα που προορίζονται για εξαγωγή απευθείας από φαρμακευτικές εταιρίες. Η εξαγωγή φαρμάκων δεν επιτρέπεται εάν τα έχουν αγοράσει από άλλους χονδρέμπορους. Η Ελλάδα πρέπει να απαντήσει στην Επιτροπή εντός δύο μηνών για τα μέτρα που έλαβε ώστε να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις της και αν δεν το πράξει η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Δείτε επίσης