Εξειδικευμένοι γιατροί μεταναστεύουν στην ΕΕ

Αυξάνεται η μετανάστευση Ελλήνων γιατρών, ενώ παράλληλα μεγάλο είναι το ενδιαφέρον από άνεργους ειδικευμένους ή γιατρούς που τελειώνουν την ειδικότητά τους για ημερίδες που προωθούν την κινητικότητα στην Ευρώπη για επαγγελματίες του κλάδου.

Στις 27 Μαΐου 2013 έλαβε χώρα η εκδήλωση «Προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας νέων σε αναζήτηση επαγγελματικής κατάρτισης και ανέργων ειδικευμένων στελεχών της Ευρώπης», ενώ στις 28 και 29 Μαΐου ακολούθησαν συνεδρίες για ατομική συμβουλευτική ενημέρωση των γιατρών από στελέχη της Κεντρικής Υπηρεσίας Προσωπικού (ZAV) του ομοσπονδιακού υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (BMAS) της Γερμανίας.

Να σημειωθεί ότι το 2012 εξέδωσαν πιστοποιητικό αποχώρησης προς το εξωτερικό 642 ανειδίκευτοι και 1.166 ειδικευμένοι γιατροί, ενώ το 2007 τα αντίστοιχα νούμερα ήταν 243 ανειδίκευτοι και 292 ειδικευμένοι, στο σύνολο 535, γεγονός που δείχνει ότι το ποσοστό του υψηλότατου εξειδικευμένου ιατρικού δυναμικού που φεύγει στο εξωτερικό πενταπλασιάστηκε μέσα στην τελευταία πενταετία, τονίζει ο ΙΣΑ.

Δείτε επίσης