Ποιοι είναι οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα σήμερα στην Ελλάδα

Το 70% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, βάζει στην τσέπη του λιγότερα από 1.000 ευρώ καθαρά. Οι μεικτές απολαβές άνω των 3.000 ευρώ (ή 1.890 ευρώ καθαρά) εισπράττουν πλέον μόλις 52.708 Ελληνες ή το 3,84% του συνόλου των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα της χώρας.

Από την επεξεργασία των στοιχείων που παρουσίασε την Πέμπτη ο υπουργός Εργασίας, σχηματίζεται ζοφερή εικόνα για το «μισθολόγιο» της χώρας. Ιδού τα αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα (τα ποσά είναι σε ευρώ ανά μήνα):

Μεικτά Καθαρά % Αριθμός % Άθροισμα
Έως 500 έως 418 20.2% 277.530 20.2%
501 600 418 501 7.7% 105.400 27.9%
601 700 501 585 7.7% 105.520 35.6%
701 800 585 668 7.8% 106.270 43.3%
801 900 668 736 7.1% 97.690 50.5%
901 1000 736 802 6.5% 88.689 56.9%
1001 1200 802 923 11.7% 160.670 68.6%
1201 1500 923 1116 11.1% 152.760 79.8%
1501 2000 1116 1408 9.4% 128.180 89.1%
2001 2500 1408 1655 4.7% 63.971 93.8%
2501 3000 1655 1890 2.3% 32.066 96.1%
3000 και πάνω 1890 και πάνω 3.8% 52.708 100.0%

Η πρώτη γραμμή του πίνακα, κρύβει πολλά. Από την επεξεργασία των στοιχείων, προκύπτει ότι υπάρχουν περίπου 80.000 άνθρωποι, οι οποίοι απασχολούνται για λιγότερο από 10 ώρες εβδομαδιαίως ή δύο ώρες την ημέρα.

Δείτε επίσης