Βηταξολόλη

Η βηταξολόλη (betaxolol) είναι ένας αναστολέας των β1-αδρενεργικών υποδοχέων χωρίς ενδογενή συμπαθητικομιμητική δράση.

Ενδείξεις: Υπέρταση.

Δοσολογία: 20 mg ημερησίως.

Λοιπά: Βλ. Προπρανολόλη.

Δείτε επίσης