Ερύθημα εκ πυραύνων (πυρωμένο δέρμα)

erythima 5To ερύθημα εκ πυραύνων ή σύνδρομο “πυρωμένου δέρ­ματος” είναι ένα επίμονο ερύθημα που συνήθως προκαλείται από την μακράς διάρκειας έκθεση στην υπερβολική θερμότητα, χωρίς την ανάπτυξη εγκαύμα­τος.

Ξεκινά ως μια διάστικτη περιοχή που οφεί­λεται στην τοπική αιμόσταση και μετατρέπεται σ’ ένα δακτυ­λιοειδές ερύθημα, καταλείποντας μελάγχρωση.

Παρατη­ρούνται πολλά χρώματα συγχρόνως σε ένα μεγάλο ενεργό κηλιδώδες υπόστρωμα, που ποικίλλουν από ωχρορόδινο έως σκοτεινέρυθρο ή βαθύ καστανώδες. Μετά από την εξάλειψη της αιτίας, η επίδραση της τείνει να εξαφανίζεται προοδευτικά αλλά μερικές φορές η μελάγχρωση είναι μόνι­μη.

Ιστολογικά, ανευρίσκεται αυξημένη ποσότητα ελαστικού ιστού στο χόριο. Οι αλλοιώσεις που παρατηρούνται στο ερύθημα εκ πυραύνων είναι παρόμοιες με εκείνες της ακτι­νικής ελάστωσης και έχει προταθεί γι’ αυτές ο περιγραφι­κός όρος θερμική ελάστωση.

Το ερύθημα εκ πυραύνων εμφανίζεται συχνότερα στα κάτω άκρα γυναικών, ως αποτέλεσμα της συνήθειας να τα θερμαίνουν μπροστά σε ανοιχτό τζάκι ή θερμάστρες.

Παρόμοιες αλλοιώσεις μπορεί να παραχθούν από ηλε­κτρική θερμοφόρα, φορητό υπολογιστή ή καλοριφέρ αυ­τοκινήτου. Η κατάσταση αυτή παρουσιάζεται επίσης σε μάγειρες, αργυροχόους και σε όσους εκτίθενται για με­γάλες χρονικές περιόδους στην απ’ ευθείας επίδραση μέ­τριας θερμότητας.

Έχει αναφερθεί σε σπάνιες περιπτώ­σεις επιθηλιακή ατυπία πάνω σε περιοχές ερυθήματος εκ πυραύνων, που μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη νόσου του Bowen και ακανθοκυτταρικαύ καρκινώματος.

Αντιμετώπιση

Η θερα­πεία με κρέμα 5-φθοριοουρακίλης (5-FU) μπορεί να είναι αποτελεσματική στην αναστροφή της επιδερμιδικής αλ­λοίωσης.

Η χρήση μαλακτικών που περιέχουν α-υδροξυοξέα ή κρέμας που περιέχει ακετονίδιο της φλουοκινολόνης 0.01%, υδροκινόνη 4% και τρετινοΐνη 0.05% μπορεί ναβο­ηθήσει στη εξασθένιση αυτής της αντιαισθητικής μελάγχρώσης.

Δείτε επίσης