TELEBRIX GASTRO – οδηγίες: Χρήση και ενδείξεις

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

TELEBRIX GASTRO 66,03 % (30% ιώδιο) διάλυμα

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για εσάς.

–           Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

–           Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό σας ή τον ακτινολόγο / το προσωπικό του ακτινολογικού τμήματος.

–           Το TELEBRIX Gastro προορίζεται ειδικά για διαγνωστικές εξετάσεις και συνεπώς πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό την επίβλεψη του γιατρού ή του ακτινολόγου / του προσωπικού του ακτινολογικού τμήματος.

–           Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για εσάς. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμη και εάν τα σημεία της νόσου τους είναι ίδια με τα δικά σας.

–           Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό σας ή τον ακτινολόγο / το προσωπικό του ακτινολογικού τμήματος. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται  στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

 1. Τι είναι το TELEBRIX Gastro και ποια είναι η χρήση του
 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το TELEBRIX Gastro
 3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το TELEBRIX Gastro
 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες (παρενέργειες)
 5. Πώς να φυλάσσεται το TELEBRIX Gastro
 6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
 1. Τι είναι το TELEBRIX Gastro και ποια είναι η χρήση του

Το TELEBRIX Gastro είναι ένα διαλυτό στο νερό, ιοντικό, ιωδιούχο σκιαγραφικό μέσο. Η δραστική ουσία είναι το ιωξιταλαμικό οξύ με τη μορφή άλατός του με μεγλουμίνη (κωδικός ATC: V08AA05).

Το TELEBRIX Gastro χρησιμοποιείται για εξετάσεις της γαστρεντερικής οδού με συμβατικές ακτινολογικές μεθόδους καθώς και με αξονική τομογραφία, ακτινολογικές εξετάσεις του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου, και σκιαγραφικές εξετάσεις  με υποκλυσμό, ειδικά όταν αντενδείκνυται η χρήση βαρίου.

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν χρησιμοποιείται μόνο για διαγνωστικούς σκοπούς.

Το Telebrix Gastro ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες και παιδιά, με από του στόματος ή ορθική χορήγηση.

Τα ακτινολογικά σκιαγραφικά μέσα, όπως το TELEBRIX Gastro, χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της απεικόνισης δομών και λειτουργιών του οργανισμού κατά τη διάρκεια ακτινολογικών εξετάσεων. Η χρήση του TELEBRIX Gastro βοηθάει το γιατρό ή τον ακτινολόγο σας να κάνει μια διάγνωση.

 1. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να χρησιμοποιήσετε το TELEBRIX Gastro

Μην χρησιμοποιήσετε το TELEBRIX Gastro 

 • Σε περίπτωση αλλεργίας στο ιωξιταλαμικό οξύ ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).
 • Εάν έχετε ήδη παρουσιάσει μια άμεση σοβαρή αντίδραση ή καθυστερημένη δερματική αντίδραση μετά τη χορήγηση ιωξιταλαμικού οξέος (βλ. παράγραφο 4: Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες).
 • Σε περίπτωση υποψίας βρογχο-οισοφαγικού συριγγίου (επικοινωνία μεταξύ του οισοφάγου και ενός βρόγχου) ή κινδύνου αναρρόφησης.
 • Σε περίπτωση υψηλών επιπέδων θυρεοειδικών ορμονών (θυρεοτοξίκωση).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 

Δεν επιτρέπεται η ένεση του παρόντος φαρμακευτικού προϊόντος.

Απευθυνθείτε στον γιατρό σας ή τον ακτινολόγο / το προσωπικό του ακτινολογικού τμήματος προτού χρησιμοποιήσετε το TELEBRIX Gastro.

Όπως συμβαίνει με όλα τα ιωδιούχα σκιαγραφικά μέσα, υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών, ανεξάρτητα από τη δόση και την οδό χορήγησης, οι οποίες μπορεί να είναι ήσσονος σημασίας, αλλά μπορεί να είναι και απειλητικές για τη ζωή. Οι αντιδράσεις αυτές μπορεί να εμφανιστούν εντός μίας ώρας ή, πιο σπάνια, έως και επτά ημέρες μετά τη χορήγηση. Συχνά είναι απρόβλεπτες, αλλά ο κίνδυνος εμφάνισής τους είναι μεγαλύτερος εάν είχατε ήδη εμφανίσει κάποια αντίδραση κατά τη διάρκεια προηγούμενης χορήγησης κάποιου ιωδιούχου σκιαγραφικού μέσου (βλ. παράγραφο 4: Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες).

Για το λόγο αυτό, πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας ή τον ακτινολόγο / το προσωπικό του ακτινολογικού τμήματος εάν είχατε εμφανίσει οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια κατά τη διάρκεια προηγούμενης ακτινολογικής εξέτασης με ιωδιούχο σκιαγραφικό.

Επιπλέον, πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας ή τον ακτινολόγο / το προσωπικό του ακτινολογικού τμήματος για τυχόν άλλη νόσο από την οποία πάσχετε, ώστε να είναι σε θέση να λάβουν όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις.

Συγκεκριμένα, ενημερώστε το γιατρό σας ή τον ακτινολόγο / το προσωπικό του ακτινολογικού τμήματος:

 • Εάν είστε ή υπάρχει πιθανότητα να είστε έγκυος.
 • Εάν πάσχετε από νόσο του θυρεοειδούς ή έχετε ιστορικό νόσου του θυρεοειδούς.
 • Εάν έχετε υπερλειτουργικό θυρεοειδή αδένα (υπερθυρεοειδισμός) ή πρησμένο λαιμό λόγω διογκωμένου θυρεοειδούς αδένα (καλοήθης οζώδης βρογχοκήλη).
 • Εάν πάσχετε από σακχαρώδη διαβήτη για τον οποίο απαιτείται θεραπεία και/ή αν παρουσιάζετε επιπλοκές που σχετίζονται με το διαβήτη.
 • Εάν πάσχετε από άσθμα και εμφανίσατε ασθματική κρίση σε χρονικό διάστημα οκτώ ημερών πριν από την εξέταση.
 • Εάν πάσχετε από ανεπαρκή καρδιακή λειτουργία (που προκαλεί οίδημα σε διάφορες περιοχές του σώματος, π.χ. στους αστραγάλους ή δύσπνοια) ή κακή κυκλοφορία του αίματος.
 • Σε περίπτωση εμφράγματος του μυοκαρδίου ή εάν έχετε υποβληθεί σε εμφύτευση αντλίας ενδοαορτικού μπαλονιού.
 • Εάν πάσχετε από μειωμένη ηπατική ή νεφρική λειτουργία.
 • Εάν εμφανίζετε τυχόν νευρολογικές διαταραχές, όπως επιληψία, σπασμούς, εγκεφαλικό επεισόδιο ή μυασθένεια (αυτοάνοση μυϊκή νόσος).
 • Εάν πάσχετε από νόσο των αιμοφόρων αγγείων στον εγκέφαλο (εγκεφαλική αρτηριοσκλήρωση).
 • Εάν πάσχετε από νόσο του μυελού των οστών (π.χ. πολλαπλό μυέλωμα).
 • Εάν πάσχετε από αρθρίτιδα ή γνωρίζετε τυχόν αλλαγές στις τιμές των αιματολογικών εργαστηριακών εξετάσεων.
 • Εάν πάσχετε από εγκεφαλικό οίδημα ή έχετε πρόσφατο ιστορικό ενδοκρανιακής αιμορραγίας.
 • Εάν πάσχετε από φαιοχρωμοκύττωμα (καρκινικός όγκος του επινεφρίδιου).
 • Εάν νιώθετε αφυδατωμένοι (τυχόν αφυδάτωση πρέπει να διορθωθεί πριν από την εξέταση).
 • Εάν νιώθετε άγχος, νευρικότητα ή άλγος, οι ανεπιθύμητες ενέργειες ενδέχεται να επιδεινωθούν υπό αυτές τις συνθήκες.

Πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας ή τον ακτινολόγο / το προσωπικό του ακτινολογικού τμήματος εάν είστε αλκοολικός ή κάνετε κατάχρηση ουσιών.

Το TELEBRIX Gastro μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα για 6 εβδομάδες μετά τη χορήγηση ή περισσότερο. Επομένως, πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας ή τον ακτινολόγο / το προσωπικό του ακτινολογικού τμήματος εάν πρόκειται να υποβληθείτε σε εξέταση του θυρεοειδούς ή σε ραδιενεργό θεραπεία στο προσεχές μέλλον.

Παιδιά και έφηβοι

Ιδιαίτερα στα μωρά και τα μικρά παιδιά είναι σημαντική η διασφάλιση σωστής πρόσληψης υγρών.

Άλλα φάρμακα και TELEBRIX Gastro

Ενημερώστε το γιατρό σας ή τον ακτινολόγο / το προσωπικό του ακτινολογικού τμήματος εάν παίρνετε , έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό:

 • Εάν έχετε υποβληθεί σε θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο (ιώδιο 131).
 • Εάν έχετε υποβληθεί σε θεραπεία με ένα φάρμακο που ονομάζεται ιντερλευκίνη (υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης καθυστερημένης αλλεργικής αντίδρασης).
 • Εάν έχετε υποβληθεί σε θεραπεία με ινωδολυτικά φάρμακα (φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη διάλυση θρόμβων αίματος).
 • Εάν λαμβάνετε οποιαδήποτε από τα παρακάτω φάρμακα:

– β-αναστολείς και άλλα φάρμακα που έχουν συνταγογραφηθεί για την αρτηριακή υπέρταση (υψηλή αρτηριακή πίεση και καρδιακά προβλήματα),

– διουρητικά (φάρμακα που προκαλούν διούρηση),

– μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (για χρόνιο άλγος ή ρευματισμό),

– αντιμικροβιακά ή αντιικά φάρμακα (λόγω λοιμώδους νόσου),

– αντικαταθλιπτικά ή νευροληπτικά φάρμακα,

– ανοσοκατασταλτικά φάρμακα (π.χ. κυκλοσπορίνη ή τακρόλιμους),

– χημειοθεραπευτικούς παράγοντες (για τη θεραπεία του καρκίνου).

Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό σας ή τον ακτινολόγο / το προσωπικό του ακτινολογικού τμήματος.

Το TELEBRIX Gastro με τροφές και ποτά

Μη μειώσετε πριν από τη εξέταση τις ποσότητες υγρών που καταναλώνετε συνήθως, ειδικά εάν πάσχετε από οτιδήποτε από τα παρακάτω:

 • νόσους του μυελού των οστών (όπως πολλαπλό μυέλωμα),
 • σακχαρώδη διαβήτη,
 • πολυουρία (παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ούρων ανοιχτού χρώματος),
 • ολιγουρία (παραγωγή μικρής ποσότητας ούρων),
 • ανεπαρκή καρδιακή λειτουργία,
 • ιστορικό νεφρικής ανεπάρκειας μετά τη χορήγηση ιωδιούχων σκιαγραφικών μέσων,
 • αρθρίτιδα.

Συγκεκριμένα, η πρόσληψη υγρών δεν πρέπει να μειωθεί σε μωρά, μικρά παιδιά, ηλικιωμένους ή σε άτομα που βρίσκονται σε πολύ καλή γενική κατάσταση ως προς την υγεία σας.

Κύηση και θηλασμός

Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας ή τον ακτινολόγο / το προσωπικό του ακτινολογικού κέντρου προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.

Τυχόν έκθεση σε ακτίνες X πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια κύησης. Συνεπώς, ο γιατρός σας ή ο ακτινολόγος / το προσωπικό του ακτινολογικού τμήματος θα αξιολογήσει προσεκτικά το όφελος της ακτινολογικής εξέτασης – με ή χωρίς σκιαγραφικούς παράγοντες – έναντι του πιθανού κινδύνου.

Ενημερώστε το γιατρό σας ή τον ακτινολόγο / το προσωπικό του ακτινολογικού τμήματος εάν θηλάζετε ή εάν σκοπεύετε να θηλάσετε. Πρέπει να διακόψετε το θηλασμό για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τη χορήγηση του TELEBRIX Gastro.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών 

Δεν διεξήχθησαν μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.

Λόγω των φαρμακολογικών ιδιοτήτων του ίδιου του TELEBRIX Gastro, δεν είναι πιθανή η επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.

Το TELEBRIX Gastro περιέχει αιθανόλη

Το Telebrix Gastro περιέχει μικρές ποσότητες αιθανόλης (αλκοόλη), έως και 0,52 mL ανά 100 mL.

 1. Πώς να χρησιμοποιήσετε το TELEBRIX Gastro

Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας ή του ακτινολόγου / του προσωπικού του ακτινολογικού τμήματος. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό σας ή τον ακτινολόγο / το προσωπικό του ακτινολογικού τμήματος.

Η δόση που θα σας χορηγηθεί ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο της εξέτασης, την τεχνική που χρησιμοποιείται καθώς και την ηλικία και τη γενική σας κατάσταση. Θα προσδιοριστεί με ακρίβεια από το γιατρό σας ή τον ακτινολόγο / το προσωπικό του ακτινολογικού τμήματος. Ο γιατρός σας ή ο ακτινολόγος / το προσωπικό του ακτινολογικού τμήματος θα σας εξηγήσουν τη διαδικασία. Μη διστάσετε να ρωτήσετε, όταν οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς.

Το TELEBRIX Gastro είναι ένα διάλυμα το οποίο μπορεί να είναι πόσιμο ή να χορηγηθεί με τη μορφή κλύσματος, αραιωμένο ή μη αραιωμένο. Ανάλογα με τον τύπο της εξέτασης, το TELEBRIX Gastro θα σας χορηγηθεί αμέσως πριν, έως και 2 ώρες πριν ή ακόμη και το απόγευμα πριν από την ακτινολογική εξέταση.

Το TELEBRIX Gastro χρησιμοποιείται γενικά μία ή πολλές φορές στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης. Υπάρχει πιθανότητα επανάληψης των εξετάσεων.

Μετά τη χορήγηση, θα παραμείνετε για παρακολούθηση για τουλάχιστον 30 λεπτά.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε το γιατρό σας ή τον ακτινολόγο / το προσωπικό του ακτινολογικού τμήματος.

Συμπτώματα σε περίπτωση υπερδοσολογίας και ενέργειες που πρέπει να γίνουν 

Η υπερδοσολογία δεν είναι πιθανή. Ωστόσο, εάν συμβεί, ο γιατρός σας ή ο ακτινολόγος / το προσωπικό του ακτινολογικού τμήματος θα αντιμετωπίσουν τυχόν συμπτώματα που θα εμφανιστούν.

Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων: 210-7793777

 1. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες (παρενέργειες)

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και  δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Συνήθως, οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ήπιες και μικρής διάρκειας. Ωστόσο, η χορήγηση σκιαγραφικών μέσων, όπως το TELEBRIX Gastro, μπορεί σπάνια να οδηγήσει σε σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή αντιδράσεις.

Ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή τον ακτινολόγο / το προσωπικό του ακτινολογικού τμήματος εάν παρατηρήσετε:

 • κνησμό στο δέρμα, εξάνθημα, πομφούς στο δέρμα (κνίδωση),
 • δυσκολία στην αναπνοή, αίσθηση πνιγμού και ασφυξία,
 • οίδημα στο πρόσωπο, το λαιμό ή το σώμα,
 • οφθαλμικό κνησμό ή υδαρείς οφθαλμούς, γαργαλητό στο λαιμό ή το ρινικό σύστημα, βραχνάδα, βήχα ή φτέρνισμα,
 • κεφαλαλγία, ζάλη, αίσθηση λιποθυμίας,
 • αίσθημα ιδιαίτερης θερμότητας ή ψύξης, εφίδρωση,
 • ωχρότητα ή ερυθρότητα του δέρματος,
 • πόνο στο στήθος, κράμπες, τρόμο,
 • τάση προς έμετο

καθώς τα συμπτώματα αυτά μπορεί να αποτελούν τις πρώτες ενδείξεις αλλεργικής αντίδρασης ή καταπληξίας. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει εάν πρέπει να διακοπεί η εξέταση και εάν χρειάζεστε περαιτέρω θεραπεία.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν παρατηρηθεί με το TELEBRIX Gastro είναι οι εξής:

 • Αντιδράσεις (αλλεργικές) υπερευαισθησίας, οι οποίες παρατηρούνται συνήθως εντός 60 λεπτών μετά τη χορήγηση των σκιαγραφικών. Περιλαμβάνουν κνησμό, ερυθρότητα του δέρματος (ερύθημα), τοπικούς ή γενικευμένους πομφούς (κνίδωση), οίδημα στο πρόσωπο, το δέρμα ή τους βλεννογόνους υμένες (αγγειοοίδημα). Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, η αλλεργική αντίδραση μπορεί να είναι εξαιρετικά σοβαρή (αναφυλακτικό σοκ).
 • Καθυστερημένες αντιδράσεις υπερευαισθησίας μπορεί να εμφανιστούν έως και επτά ημέρες μετά τη χορήγηση και εμφανίζονται συνήθως με τη μορφή δερματικού εξανθήματος.
 • Διαταραχές της λειτουργίας του θυρεοειδούς, υπερδραστήριος θυρεοειδής αδένας ή αιφνίδια επιδείνωση του υπερδραστήριου θυρεοειδούς αδένα (θυρεοτοξική κρίση)
 • Λιποθυμία, υπνηλία, ζάλη
 • Οίδημα βλεφάρων
 • Ταχύς καρδιακός ρυθμός (ταχυκαρδία), αιφνίδια απώλεια της καρδιακής λειτουργίας (καρδιακή ανακοπή), κυανωπός χρωματισμός του δέρματος (κυάνωση)
 • Καταπληξία, υψηλή ή χαμηλή αρτηριακή πίεση
 • Δυσκολίες στην αναπνοή, φτέρνισμα, βήχας, οίδημα του λαρυγγικού βλεννογόνου (λαρυγγικό οίδημα), συλλογή υγρού στους πνεύμονες (πνευμονικό οίδημα). Σε ασθενείς με διαταραχές κατάποσης: πνευμονία λόγω ανεπαρκούς κατάποσης σκιαγραφικού μέσου (πνευμονία από αναρρόφηση)
 • Ναυτία, έμετος, κοιλιακό άλγος, διάρροια, απόφραξη του γαστρεντερικού συστήματος (ειλεός), φλεγμονή του κόλον και του λεπτού εντέρου (εντεροκολίτιδα)
 • Αυξημένη εφίδρωση
 • Οίδημα, αίσθημα καύσου, άλγος, ρίγος
 • Μη φυσιολογικές εργαστηριακές τιμές που υποδεικνύουν νεφρική διαταραχή (αυξημένα επίπεδα κρεατινίνης στο αίμα).

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό σας ή τον ακτινολόγο / το προσωπικό του ακτινολογικού τμήματος. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.

 1. Πώς φυλάσσεται το TELEBRIX Gastro

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί ή τη φιάλη μετά την «ΛΗΞΗ». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερηαπό 25°C, προστατευμένο απότο φως και τη θερμότητα.

Τα ανοιγμένα φιαλίδια πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός της ημέρας της εξέτασης.

Μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο εάν παρατηρήσετε τυχόν αλλαγή στην εμφάνιση του προϊόντος.

 1. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το TELEBRIX Gastro

Η δραστική ουσία είναι το: Ιωξιταλαμικό οξύ με τη μορφή άλατός του με μεγλουμίνη (meglumine ioxitalamate): 1 mL διαλύματος περιέχει 660,3 mg meglumine ioxitalamate (αντιστοιχεί σε 300 mg ιωδίου/mL).

Τα άλλα συστατικά είναι τα εξής: Edetate Calcium Disodium, Sodium Phosphate monobasic dihydrate, Sodium Phosphate dibasic dodecahydrate, Saccharin sodium, Citrus fruit flavour, Purified water

Εμφάνιση του TELEBRIX Gastro και περιεχόμενο της συσκευασίας

Το TELEBRIX Gastro είναι ένα διάλυμα για από του στόματος χορήγηση ή για ορθική χορήγηση.

Το TELEBRIX Gastro διατίθεται στις παρακάτω συσκευασίες:

κουτί που περιέχει 1 x 50 mL φιαλίδιο,

κουτί που περιέχει 25 x 50 mL φιαλίδια,

κουτί που περιέχει 1 x 100 mL φιαλίδιο,

κουτί που περιέχει 10 x 100 mL φιαλίδια.

 

Δείτε επίσης