CARBOSYLANE – Χρήση, ενδείξεις, δοσολογία

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

CARBOSYLANE για τον μετεωρισμό και τη δυσπεψία.

 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
1.1 Oνομασία : CARBOSYLANE
1.2 Σύνθεση
Δραστική ουσία : Ενεργός άνθρακας και
Σιμεθικόνη
Έκδοχα : α) Mπλε καψάκιο (γαστροδιαλυτό)
Μονοελαϊκός εστέρας σορβιτάνης
Πολυσορβικό 80

Σύνθεση κενού καψακίου:

Ινδικοκαρμίνιο Διοξείδιο τιτανίου Ζελατίνη

β) Κόκκινο καψάκιο (εντεροδιαλυτό)

Μονοελαϊκός εστέρας σορβιτάνης Πολυσορβικό 80

Γαστρο-ανθεκτική Επικάλυψη

Ακετυλοφθαλική κυτταρίνη Φθαλικός διαιθυλεστέρας

Σύνθεση κενού καψακίου

Διοξείδιο τιτανίου Ερυθροσίνη Ινδικοκαρμίνιο Ζελατίνη

Φαρμακοτεχνική Μορφή

Καψάκια δύο χρωμάτων για από του στόματος χορήγηση:

 • Mπλε καψάκιο σκληρό (γαστροδιαλυτό) και
 • Κόκκινο καψάκιο σκληρό (εντεροδιαλυτό)

Περιεκτικότητα

Τα καψάκια ανεξαρτήτως χρώματος περιέχουν τις ίδιες ποσότητες δραστικών συστατικών, δηλ:

 • 140 mg ενεργού άνθρακα και
 •  45 mg σιμεθικόνης

Περιγραφή – Συσκευασία

Κουτί με 48 καψάκια, σε 4 blister των 12 καψακίων (δηλ. 6 μπλε και 6 κόκκινα καψάκια σε κάθε blister).

Φαρμακοθεραπευτική Κατηγορία

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Άλλα φάρμακα για διαταραχές σχετιζόμενες με την οξύτητα, κωδικός ATC: A02X.

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε

 1. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ

Γενικές πληροφορίες 

Ενδείξεις

Για τη συμπτωματική αντιμετώπιση του μετεωρισμού και των δυσπεπτικών ενοχλήσεων που οφείλονται στην παρουσία αέρα στον πεπτικό σωλήνα.

Αντενδείξεις

Δεν αναφέρονται ιδιαίτερες αντενδείξεις.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση

Γενικές

Όλα τα συγχορηγούμενα με το CARBOSYLANE φάρμακα πρέπει να χορηγούνται τουλάχιστον μία ώρα πριν ή τουλάχιστον μία ώρα μετά τη λήψη του CARBOSYLANE. Αυτό συνιστάται επειδή είναι δυνατό να μειωθεί η απορρόφηση των συγχορηγουμένων φαρμάκων.

Ηλικιωμένοι

Δεν απαιτείται αναπροσαρμογή της δόσης σε ηλικιωμένους ασθενείς.

Κύηση

Δεν υπάρχουν ειδικές μελέτες για τη διαπίστωση της ασφάλειας του σκεύασματος κατά την εγκυμοσύνη. Παρόλ’αυτά, το CARBOSYLANE έχει χορηγηθεί χωρίς να έχουν αναφερθεί ιδαίτερα επακόλουθα. Γενικά, συνιστάται η αποφυγή της χρήσης τουλάχιστον κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης

Γαλουχία

Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την χορήγηση του CARBOSYLANE στη γαλουχία.

Παιδιά

Δεν απαιτείται αναπροσαρμογή της δόσης στα παιδιά.

Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων

Δεν ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.

Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα

Δεν εφαρμόζονται ιδιαίτερες προειδοποιήσεις.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες

Αν και η περιεχόμενη ποσότητα του ενεργού άνθρακα είναι μικρή, είναι δυνατόν σε περίπτωση σύγχρονης χορήγησης να προσροφήσει και ως εκ τούτου να μειώσει την απορρόφηση πλήθους φαρμάκων, όπως τα σαλικυλικά, η παρακεταμόλη, οι βενζοδιαζεπίνες, τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, η προποξυφαίνη, η διζολίνη κ.α.

Δοσολογία

Η εφάπαξ δόση αποτελείται από ένα μπλε καψάκιο (γαστροδιαλυτό) και ένα κόκκινο καψάκιο (εντεροδιαλυτό), λαμβανόμενα το ένα αμέσως μετά το άλλο με λίγο νερό, χωρίς να μασώνται.

Η συνήθης δοσολογία είναι 3 δόσεις των δύο καψακίων την ημέρα πριν ή μετά από τα γεύματα.

Υπερδοσολογία-Αντιμετώπιση

Είναι δυνατόν να εμφανισθεί δυσκοιλιότης και φαιά χρώση των κοπράνων.

Ανεπιθύμητες Ενέργειες (παρενέργειες)

Μετά την λήψη μεγάλων δόσεων μπορεί να παρατηρηθεί φαιά χρώση των κοπράνων.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής σε περίπτωση που παραλείψει να πάρει κάποια δόση

Εάν παραληφθεί μια δόση, συνεχίζεται κανονικά η λήψη των επόμενων δόσεων.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής για την ημερομηνία λήξης του προϊόντος

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι τέσσερα (4) έτη, σε θερμοκρασία μικρότερη των 25ο C. Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25ο C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο ιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείται για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευθεί τον ιατρό σας.

 • Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο, ενημερώστε αμέσως τον ιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας.
 • Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεσθε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από τον ιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
 • Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
 • Για την ασφάλεια και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
 • Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία μπορεί να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας.
 • Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που ήδη έχουν λήξει.
 • Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.
 1. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Δεν απαιτείται ιατρική συνταγή.

Δείτε επίσης