ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΕΡΠΗΤΟΪΟΣ 8 (Έρπης HHV 8)

O ανθρώπινος ερπητοϊός 8 (Human Herpes Virus 8 — HHV 8) είναι ένας DNA ιός με έλυτρο. Ανήκει στους ερπητοϊούς μαζί με τους ιούς του απλού έρπητα 1 και 2 (HSVI, HSV2, ανθρώπινος ερπητοϊός 1 και 2), τον ιό της ανεμοβλογιάς – έρπητα ζωστήρα (ανθρώπινος ερπητοϊός 3) τον ιό της λοιμώδους μονοπυρήνωσης (ανθρώπινος ερπητοϊός 4) τον κυτταρομεγαλοϊό (CMV, ανθρώπινος ερπητοϊός 5), τον ανθρώπινο ερπητοϊό 6 και και τον ερπητοϊό 7.

Η παρουσία του HHV8 στον άνθρωπο έχει συνδεθεί με κακοήθεις όγκους, όπως το σάρκωμα Kaposi (λόγω της στενής σχέσης, ο HHV8 ονομάζεται και ο ιός του σαρκώματος Kaposi), καθώς και με άλλες κακοήθειες. Μετά τη μόλυνση του ανθρώπου παραμένει στον οργανισμό για πάντα.

Ο ιός έχει παγκόσμια κατανομή. Βρίσκεται στα Β-λεμφοκύτταρα και τα μονοκύτταρα, καθώς και στο σάλιο. Έχει διαπιστωθεί σε πολλές χώρες του κόσμου με τη μεγαλύτερη όμως συχνότητα στην Αφρική.

Μετάδοση

Χωρίς μέχρι σήμερα να είναι σαφής ο ακριβής τρόπος μετάδοσης, υποστηρίζεται με βάση ορισμένες μελέτες ότι ο ιός μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή (αφορά στους ομοφυλόφιλους άνδρες), με το σάλιο, με μετάγγιση αίματος, καθώς επίσης και με μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (π.χ. νεφρού).

Ο χρόνος επώασης δεν μπορεί να καθοριστεί, καθόσον η αρχική λοίμωξη δεν παρουσιάζει συμπτώματα, ή έχει γενικά συμπτώματα, (π.χ. πυρετό, εξάνθημα).

Ποιες μολύνσεις προκαλεί

Όλες σχεδόν οι λοιμώξεις στην αρχή δεν έχουν συμπτώματα ή παρουσιάζονται με γενικές μη ειδικές εκδηλώσεις (παρόμοιες με αυτές των ιογενών λοιμώξεων του ανωτέρου αναπνευστικού συστήματος), όπως πυρετό, διάρροια, λεμφαδενοπάθεια, τοπικό εξάνθημα.

O ανθρώπινος ερπητοϊός 8 θεωρείται ογκογόνος ιός, καθόσον με μοριακές μεθόδους διαπιστώθηκε η παρουσία του ιού σε διάφορες κακοήθειες. Συγκεκριμένα θεωρείται:

  1. Αιτία του σαρκώματος Kaposi, κακοήθους όγκου συχνού σε άτομα με AIDS. Το σάρκωμα Kaposi εμφανίζεται σε αυξημένη συχνότητα στις μεσογειακές χώρες (Ισραήλ, Ιταλία, Τουρκία) χωρίς, αν δεν υπάρχει ανοσοκαταστολή, να συνδυάζεται με κακή εξέλιξη. Κακή εξέλιξη με μεταστάσεις στα διάφορα όργανα συχνά παρατηρείται στα ανοσοκατεσταλμένα άτομα (κυρίως άτομα με AIDS).
  2. Αιτία του λεμφώματος από Β-λεμφοκύτταρα (primary effusion lymphoma) σε διάφορες κοιλότητες του σώματος (συνήθως υπεζωκοτική ή περικαρδιακή).
  3. Η αιτία της πολυκεντρικής νόσου του Casileman (υπερπλασία των Β-λεμφοκυττάρων στους λεμφαδένες).
  4. Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει επίσης για τη σημασία του HHV8 στη δημιουργία σαρκοείδωσης (κοκκιωματώδης νόσος με εντόπιση στον πνεύμονα, τους λεμφαδένες και το δέρμα), πολλαπλού μυελώματος (κακοήθεια του μυελού των οστών με παραγωγή μεγάλης ποσότητας ενός τύπου ανοσοσφαιρινών, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει διαπιστωθεί σαφής σχέση.

Η εργαστηριακή διάγνωση της ύπαρξης του ιού γίνεται με την ανίχνευση των ειδικών IgG και IgM αντισωμάτων, ενώ εφαρμόζονται και μοριακές μέθοδος (PCR) για την ανίχνευση του DNA του ιού.

Θεραπεία και πρόληψη

Χορηγούνται διάφορα αντιικά φάρμακα κατόπιν ιατρικής οδηγίας.

Είναι δύσκολο να διατυπωθούν μέτρα πρόληψης, καθόσον δεν είναι απολύτως γνωστός ο τρόπος μετάδοσης. Ωστόσο προτείνονται τα γενικά μέτρα προφύλαξης για τις αναπνευστικές λοιμώξεις και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Δείτε επίσης