Θεραπεία με Dabrafenib & Trametinib για το προχωρημένο μελάνωμα

melanoma 6H συνδυαστική θεραπεία Dabrafenib + Trametinib παρουσιάζει όφελος ολικής επιβίωσης στο τρίτο έτος παρακολούθησης ασθενών με προχωρημένο μελάνωμα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Novartis.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερης διάρκειας παρακολούθηση επιβίωσης στα πλαίσια μελέτης φάσης ΙΙΙ μέχρι σήμερα, ασθενών οι οποίοι είχαν μελάνωμα θετικό στη μετάλλαξη BRAF V600E/K και έλαβαν στοχευμένη συνδυαστική θεραπεία.

Τα πλέον πρόσφατα δεδομένα δείχνουν 44%, κατ’ εκτίμηση, ζώντων ασθενών μετά από λήψη συνδυαστικής αγωγής με Dabrafenib + Trametinib. Από τους ασθενείς που παραμένουν εν ζωή στα τρία χρόνια, το 58% εξακολουθούν να λαμβάνουν τον συνδυασμό Dabrafenib + Trametinib.

«Η μετάλλαξη BRAF V600E/K παραμένει το κρίσιμο γενετικό χαρακτηριστικό του προχωρημένου μελανώματος που καθοδηγεί τις θεραπευτικές επιλογές των ασθενών», σύμφωνα με τον Keith T. Flaherty, MD, Director of the Henri and Belinda Termeer Center for Targeted Therapies, Massachusetts General Hospital Cancer Center and Professor of Medicine, Harvard Medical School.

«Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί μακροχρόνια επιβίωση με τον εν λόγω συνδυασμό ο οποίος και θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν για ασθενείς με προχωρημένο μελάνωμα θετικό στη μετάλλαξη BRAF. Αξιοσημείωτο είναι το εξαιρετικό αποτέλεσμα που επέτυχαν όσοι ξεκίνησαν με μικρότερο φορτίο νόσου κατά την ένταξή τους στη μελέτη».

Δείτε επίσης