Άμεσα νομοθετικά μέτρα για τα κόκκινα δάνεια ζητούν οι προμηθευτές Υγείας

Με επιστολή τους στον Πρωθυπουργό, τέσσερις Σύνδεσμοι προμηθευτών Υγείας, ζητούν από την κυβέρνηση να λάβει άμεσα νομοθετικά μέτρα για την ανακούφιση των εταιριών – μελών, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσής τους με τις Τράπεζες για τα λεγόμενα «κόκκινα δάνεια», μέσα στον Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Εμφυτεύσιμου Ορθοπεδικού & Τραυματολογικού Υλικού (ΠΑΣΥΠΟΥ), ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών (ΠΑΣΥΠΙΕ) και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Υλικών Τεχνητού Νεφρού (ΠΑΣΠΥΤΕΝ), ζητούν τον συμψηφισμό των ποσών που αχρεώστητα κατέβαλαν ως τρέχουσες δικές τους υποχρεώσεις από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Όπως επισημαίνουν, οι εταιρείες τους είχαν καταφύγει αναγκαστικά σε δανεισμό προκειμένου να είναι δυνατή: η χρηματοδότηση των εργασιών τους, η μισθοδοσία του προσωπικού τους, η εκπλήρωση των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεών τους προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και το Κράτος, αντίστοιχα και η πληρωμή των κατασκευαστικών οίκων που τις προμηθεύουν με προϊόντα, αφού το Ελληνικό Δημόσιο διαχρονικά, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και εντεύθεν, πληρώνει με καθυστερήσεις ετών και, πάντοτε, άτοκα ή, ακόμη, και με μειώσεις επί του οφειλομένου κεφαλαίου.

Στην επιστολή τους, οι Προμηθευτές προσθέτουν ότι το κούρεμα των ομολόγων πληρωμής των εταιριών, κατά 53,5%, το 2012, που αφορούσε στο σύνολο των απαιτήσεών τους, για δύο έτη – 2008 και 2009 – δημιούργησε ανυπέρβλητα οικονομικά προβλήματα, ιδίως ως προς την αντιμετώπιση των δανείων τους που πρόκειται τώρα να αξιολογηθούν.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες υποχρεώθηκαν και κατέβαλαν: Φόρους Εισοδήματος, ΦΠΑ, Κρατήσεις επί των τιμολογίων τους (περίπου 9%), αλλά και Έκτακτες Εισφορές, επί του 100% των παραπάνω ποσών, χωρίς ωστόσο τελικά να τα εισπράξουν, αφού κουρεύτηκαν.

Δείτε επίσης