Πίεση αίματος και παχυσαρκία

Το υπερβολικό βάρος φαίνεται πως αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για υπέρταση.

Η συσχέτιση της παχυσαρκίας με την υπέρταση έχει αναγνωριστεί από τις αρχές του 20ου αιώνα, όταν η πίεση του αίματος μετρήθηκε για πρώτη φορά σε πληθυσμούς. Μια μελέτη έχει βρει ότι για κάθε 1 κιλό αύξησης στο σωματικό βάρος, αυξάνεται η πίεση του αίματος κατά περίπου 1 mmHg. Άλλες έρευνες βρήκαν μικρότερη επίδραση.

Οι μηχανισμοί μέσω των οποίων η παχυσαρκία αυξάνει την πίεση του αίματος είναι υπό έρευνα. Φαίνεται πάντως ότι η κοιλιακή παχυσαρκία είναι αυτή που παίζει τον σημαντικότερο ρόλο. Επιπλέον, πολλοί παχύσαρκοι είναι και διαβητικοί – ο διαβήτης έχει συσχετιστεί με την υπέρταση. Ερευνάται ο ρόλος της υπερβολικής έκκρισης ινσουλίνης στην πίεση του αίματος.

Λαμβάνοντας υπόψη τη συχνή συνύπαρξη της παχυσαρκίας και της υπέρτασης, θεωρείται ότι καθώς η παχυσαρκία έχει αυξηθεί διαχρονικά, έχει ωθήσει τις τιμές της πίεσης του αίματος προς τα πάνω. Ωστόσο η υπέρταση επηρεάζεται από πολλές άλλες καταστάσεις κι έτσι παρά την άνοδο της παχυσαρκίας τα τελευταία χρόνια, τα ποσοστά υπέρτασης έχουν στην πραγματικότητα μειωθεί στις αναπτυγμένες χώρες αποτελώντας μεγαλύτερο πρόβλημα για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Σε μια ελληνική μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2015 και αφορούσε 1.249 φοιτητές επιστημών υγείας ηλικίας 19-30 ετών, η μέση τιμή της συστολικής πίεσης στους άνδρες ήταν 129/77 mmHg και στις γυναίκες ήταν 120/73. Στους άνδρες, υπέρταση είχε το 11% όσων είχαν κανονικό βάρος, το 36% αυτών που ήταν υπέρβαροι και το 66% όσων ήταν παχύσαρκοι. Στις γυναίκες τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 4,3%, 26% και 60%. Δηλαδή η παχυσαρκία αυξάνει ακόμα και 10 φορές τον κίνδυνο για υπέρταση.

Απώλεια βάρους 10% σε ένα χρονικό διάστηµα 6 µηνών θεωρείται ικανοποιητική και εφικτός στόχος για να ελαττώσει αρκετά της σοβαρότητα των επιπλοκών της παχυσαρκίας, µεταξύ των οποίων και της αρτηριακής υπέρτασης.

Μια μετα-ανάλυση που περιέλαβε σε 25 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές περιλαμβάνοντας 4.874 άτομα, μέσης ηλικίας 37-66 ετών, βρήκε ότι η μείωση κατά 5,1 κιλά του σωματικού βάρους συσχετίστηκε με μείωση της συστολικής πίεσης κατά 4,44 mmHg και της διαστολικής κατά 3,57 mmHg. Σε άτομα που έχασαν πάνω από 5 κιλά, η μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης ήταν 6,63 mmHg και η μείωση της διαστολικής πίεσης ήταν 5,12 mmHg.

Δείτε επίσης