Αποφάσεις για νέες ΤΟΜΥ σε Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και Κρήτη

Αποφάσεις για τη λειτουργία 49 Μονάδων Υγείας στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και την Κρήτη, δημοσίευσε το υπουργείο Υγείας.

Συνολικά, στις τρεις αυτές περιφέρειες της χώρας, προβλέπεται να λειτουργήσουν 49 Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), αλλά όπως αναφέρεται στα επίσημα στοιχεία έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2018 είχαν συγκροτηθεί μόνο 22 – όλες σε πιλοτική λειτουργία. Ο σχεδιασμός βέβαια «απλώνεται» ως το 2021, χωρίς οι εν λόγω αποφάσεις να αναφέρουν αναλυτικό χρονοδιάγραμμα κατ’ έτος.

Για την περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν προϋπολογιστεί περίπου 4,7 εκατομμύρια ευρώ και για 17 συνολικά ΤΟΜΥ σχεδιάζεται να προσληφθούν έως 204 γιατροί, νοσηλευτές και επιστήμονες λοιπών επαγγελμάτων.

Στη Στερεά Ελλάδα προβλέπεται να λειτουργήσουν συνολικά 9 ΤΟΜΥ, εκ των οποίων σήμερα λειτουργούν πιλοτικά οι 5. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια περίπου και προβλέπονται 108 προσλήψεις εκ των οποίων οι 60 αφορούν τις ήδη 5 διαμορφωμένες ΤΟΜΥ.

Στην Κρήτη, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει 25 Τοπικές Μονάδες και έχουν συγκροτηθεί οι 10 από αυτές. Έχουν προϋπολογιστεί περί τα 7 εκατομμύρια ευρώ και σχεδιάζονται συνολικά 200 προσλήψεις.

Και στις τρεις αποφάσεις αναφέρεται ότι το προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας ωστόσο προβλέπεται και παράταση των συμβάσεων.

Το υπουργείο αναθέτει στις αρμόδιες υγειονομικές περιφέρειες την ευθύνη να βρουν χώρους όπου θα στεγαστούν οι ΤΟΜΥ.

Επικοινωνιακός σύμβουλος για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Εν τω μεταξύ, σύμβουλο για τη διαχείριση επικοινωνίας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας αναζητά το υπουργείο Υγείας. Η απόφαση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» και αναμένονται οι υπόλοιπες διαδικασίες για την ανάδειξη του αναδόχου.

Η διαδικασία θα γίνει  με απευθείας ανάθεση, στο πλαίσιο του προγράμματος που έχει ονομαστεί «Δράσεις δημοσιότητας για την προβολή της Μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου φτάνει τις 24.552 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του υπουργείου Υγείας, «το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα, διαχείριση της καθημερινής ροής ειδήσεων και πληροφοριών προς ενημέρωση κοινού και επαγγελματιών σε όλη
την επικράτεια, ενημέρωση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παροχή οδηγιών στους εμπλεκόμενους». Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται «στην αντιμετώπιση ανακριβών πληροφοριών που κωλύουν την υλοποίηση της παρέμβασης λειτουργίας των ΤΟΜY.

Στο πλαίσιο του έργου, «θα δοθούν γραπτές οδηγίες για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων επικοινωνιακής στρατηγικής και καθορισμό των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, θα υπάρξει συντονισμός και υποστήριξη των Υγειονομικών Περιφερειών και θα προετοιμαστεί επικοινωνιακό υλικό για ενημερωτικές δράσεις τοπικής εμβέλειας».

Δείτε επίσης