3,4 προς 1 η αναλογία γάμων προς διαζύγια στην Ελλάδα

Σε 19.190 ανήλθαν το 2017 οι αποφάσεις διαζυγίων που εκδόθηκαν στα πρωτοδικεία της Ελλάδας, έναντι 11.013 το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 74,2%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στην ανάλυση των στοιχείων για τα διαζύγια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αποχή των δικηγόρων το πρώτο εξάμηνο του 2016 που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των αποφάσεων που εκδόθηκαν αυτό το έτος έτος την αύξηση κατά το 2017.

Η αναλογία γάμων και διαζυγίων ανά 1.000 κατοίκους το 2017 ήταν 4,7 προς 1,8 ήτοι 2,6 γάμοι προς 1 διαζύγιο. Ο μέσος όρος διαζυγίων της περιόδου 2014-2017 διαμορφώνεται στα 15.058 διαζύγια έναντι 51.637 γάμων, ήτοι 3,4 γάμοι για 1 διαζύγιο.

Ως προς τον τύπο του διαζυγίου, 7 στα 10 διαζύγια που εκδόθηκαν την τελευταία δεκαετία ήταν συναινετικά. Στα κατ’ αντιδικία διαζύγια, στο 58,2% των διαζυγίων η ευθύνη για τον τερματισμό του γάμου (υπαιτιότητα) αποδίδεται και στους δυο συζύγους.

Το 2017 οι περισσότερες αιτήσεις διαζυγίων υποβάλλονται από άτομα ηλικίας 40- 44 ετών (άνδρες 16,6% και γυναίκες 18,2%) και ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες 45-49 για τους άνδρες (16,3%) και 35-39 για τις γυναίκες (17,3%).

Υψηλή συχνότητα λύσεων γάμου παρατηρείται μεταξύ τέταρτου και δωδέκατου έτους έγγαμου βίου.

Τα εξαρτώμενα τέκνα (κάτω των 18 ετών) από τους λυθέντες γάμους ανέρχονται σε 16.103 (64,3% επί του συνόλου των τέκνων).

Από τα 19.190 διαζύγια που εκδόθηκαν, στα 18.208 (94,9%) η υπηκοότητα του συζύγου είναι ελληνική και στα 17.419 (90,8%) η υπηκοότητα της συζύγου είναι ελληνική. Τα διαζύγια στα οποία και οι δύο σύζυγοι έχουν ελληνική υπηκοότητα ανέρχονται σε 16.904 (88,1%).

Δείτε επίσης