Προκαλεί το WiFi μη αναστρέψιμη βλάβη στον εγκέφαλο;

Οι επιπτώσεις της επανειλημμένης έκθεσης WiFi στην ανθρώπινη υγεία έχουν συζητηθεί ευρέως.

Μια πρόσφατη μελέτη εξέτασε στοιχεία από 23 ελεγχόμενες επιστημονικές μελέτες οι οποίες διερεύνησαν τις επιπτώσεις των WiFi στην υγεία των ζώων, σε ανθρώπινες κυτταρικές σειρές και σε ανθρώπους προκειμένου να καθορίσουν αν το WiFi έχει επιζήμια αποτελέσματα.

To WiFi ή ασύρματο δίκτυο αποτελείται από μια κεραία που είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο και πολλές ασύρματες συσκευές, όπως φορητό υπολογιστή, τηλέφωνο κλπ.

Η ηλεκτρομαγνητική συχνότητα του WiFi είναι παλμική και όχι συνεχής. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, καθώς οι παλμικές ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες έχουν μεγαλύτερο βιολογικό αντίκτυπο.

Μια μελέτη του 2015 υποστήριξε ότι όσο πιο παλμική είναι η ηλεκτρομαγνητική συχνότητα, τόσο πιο επιβλαβής καθίσταται για τα βιολογικά δείγματα. Οι ερευνητές προσπάθησαν επίσης να προσδιορίσουν τη σχέση μεταξύ της δοσολογίας της έκθεσης WiFi και των βιολογικών επιδράσεων και διαπίστωσαν ότι μια συγκεκριμένη περιοχή έντασης ηλεκτρομαγνητικών παλμών μπορεί να παράγει τα μέγιστα αποτελέσματα.

Όταν παρατηρήθηκε πρόσκρουση παλμικής ηλεκτρομαγνητικής συχνότητας στους εγκεφάλους ποντικών, διαπιστώθηκε ότι η έκθεση για 1-2 μήνες ήταν σχετικά μέτρια και ότι οι μεταβολές ήταν αναστρέψιμες. Ωστόσο, η έκθεση επί μήνες οδήγησε σε σοβαρές μη αναστρέψιμες επιδράσεις στους νευρώνες και στον εγκέφαλο.

Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι οι αλλαγές που προκαλούνται από τις παλμικές ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου, με επιβλαβείς μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Πρέπει τα παιδιά και οι έγκυες γυναίκες να μην χρησιμοποιούν συσκευές συνδεδεμένες με WiFi;

Οι παλμικές ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες μπορεί να είναι ιδιαίτερα καταστρεπτικές στα μικρά παιδιά λόγω του μικρού μεγέθους των κρανίων τους και του μειωμένου πάχους του κρανίου. Αυτό μπορεί να αυξήσει την έκθεση του εγκεφάλου στις παλμικές ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες.

Οι παλμικές ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες έχουν επίσης αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα ισχυρές στα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα. Καθώς αυτά τα κύτταρα εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα στο έμβρυο και στα παιδιά, μπορεί να υπάρχει κίνδυνος στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Αυτό το φαινόμενο είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακό, δεδομένου ότι οι τοποθετήσεις WiFi είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό γύρω από τα σχολεία.

Κάποιες μελέτες έχουν δείξει ενεργοποίηση των διαύλων ασβεστίου σε απόκριση παλμικών ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων σε φυτά, ζώα και ανθρώπινα κύτταρα. Εκτός από τα κανάλια ασβεστίου, τα κανάλια νατρίου, καλίου και χλωρίου φαίνεται επίσης να ενεργοποιούνται από τις παλμικές ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες. Στους ανθρώπους, είναι γνωστό ότι επτά διαφορετικά κανάλια ιόντων είναι ενεργοποιημένα με έκθεση σε παλμική ηλεκτρομαγνητική συχνότητα. Αυτή η αλλαγή παρατηρήθηκε μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα σε κύτταρα καλλιέργειας, υποδηλώνοντας ότι αυτό είναι ένα άμεσο αποτέλεσμα παλμικής ηλεκτρομαγνητικής συχνότητας.

Οι διαφορετικές βιολογικές επιδράσεις της έκθεσης σε παλμική ηλεκτρομαγνητική συχνότητα περιλαμβάνουν οξειδωτικό στρες, χαμηλότερη γυναικεία / ανδρική γονιμότητα, νευρολογικές επιδράσεις, κυτταρικό θάνατο και βλάβη, αλλαγές στα επίπεδα στεροειδών ορμονών, υπερφόρτωση ασβεστίου.

Προηγούμενες μελέτες που έχουν διερευνήσει αυτό το φαινόμενο χρησιμοποίησαν υπολογιστές με κάρτες WiFi. Παρόλο που οι κάρτες WiFi έχουν σχεδιαστεί για να επικοινωνούν με κεραίες WiFi, προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύγκρισης αυτών των παλμικών ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων με τις ακτινοβολίες του WiFi.

Πολλές μελέτες ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχουν επιδράσεις παλμικών ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων, καθώς δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Ωστόσο, η έλλειψης στατιστικής σημαντικότητας δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει επίδραση.

Το συμπέρασμα είναι ότι η πανταχού παρουσία του WiFi σε χώρους που καταλαμβάνουν οι άνθρωποι, ιδιαίτερα στα σχολεία, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή έως ότου τα αποτελέσματα οριστικοποιηθούν.

Πηγή: Wi-Fi is an important threat to human health.

Δείτε επίσης