Το 15% των μαθητών πάσχει από ειδική μαθησιακή δυσκολία στο γραπτό λόγο, ή αλλιώς δυσγραφία (dysgraphia) όπως λεγόταν παλαιότερα. Τα αγόρια έχουν [...]