Ο COVID-19 σχετίζεται με υψηλότερους κινδύνους καρδιαγγειακής νόσου και θανάτου βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με μελέτη σε σχεδόν 160.000 συμμετέχοντες που δημοσιεύθηκε [...]

Το ανδρικό αναπαραγωγικό σύστημα χρησιμεύει ως εστία για την εμφάνιση μεταλλαγμένων γονιδίων. Ίσως αυτό εξηγεί γιατί περισσότερες νέες μεταλλάξεις κληρονομούνται από τους [...]