Πολλές φορές ένας καθ’ όλα φυσιολογικός άνθρωπος αισθάνεται να “φτερουγίζει” η καρδιά του. Ή μπορεί  μια εξέταση ρουτίνας καρδιογραφήματος να δείξει μια [...]

Η χαρουπιά (ξυλοκερατιά, τερατσιά) ανήκει στην οικογένεια Leguminosae, στο γένος Ceratonia και στο είδος Ceratonia siliqua. Η κοινή ονομασία της προέρχεται από [...]