Είναι ξεκάθαρο ότι η άσκηση μπορεί να προλάβει τον καρκίνο, σύμφωνα με τη διευθύντρια Παθολογικής Ογκολογίας – υπεύθυνη Ογκολογικής μονάδας Γενικού Νοσοκομείου [...]

Λιγότερο χρόνο μελέτης, ταχύτερη αποθήκευση πληροφοριών στη μνήμη και αποτελεσματικότερη μάθηση υπόσχεται η μέθοδος της φωτοανάγνωσης (PhotoReading). “Κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια [...]