Η έκθεση των μωρών σε ατμοσφαιρική προκαλεί διαρθρωτικές αλλαγές στον εγκέφαλό τους

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί υποδεικνύουν ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση που σχετίζεται με την κυκλοφορία των οχημάτων συμβάλλει τόσο σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες όσο και σε νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Τα καυσαέρια των αυτοκινήτων αποτελούνται από ένα σύνθετο μίγμα ρύπων, λεπτών σωματιδίων, βαρέων μετάλλων, ενώσεων άνθρακα, πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων και άλλων συστατικών.

Το καυσαέριο από το ντίζελ, ειδικότερα, είναι ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην ατμοσφαιρική ρύπανση καθώς περιέχει εξαιρετικά λεπτά σωματίδια (διαμέτρου κάτω των 100 nm) και πάνω από 40 τοξικούς ρύπους. Τα λεπτά σωματίδια μπορούν να φτάσουν στον εγκέφαλο και εκεί βέβαια δεν πρόκειται να κάνουν κάποιο καλό.

Τώρα, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο PLOS One υποδηλώνει ότι η έκθεση των παιδιών στην ατμοσφαιρική ρύπανση που σχετίζεται με την κυκλοφορία των οχημάτων προκαλεί διαρθρωτικές αλλαγές στον εγκέφαλο, οι οποίες παρατηρήθηκαν σε ηλικία 12 ετών.

Η μελέτη του Παιδικού Νοσοκομείου του Cincinnati διαπίστωσε ότι τα παιδιά με τα υψηλότερα επίπεδα έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση κατά τη γέννησή τους είχαν στην ηλικία των 12 ετών μειωμένο όγκο φαιάς ουσίας και πάχος φλοιού, σε σύγκριση με τα παιδιά με χαμηλά επίπεδα έκθεσης.

«Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, αν και διερευνητικά, υποδηλώνουν ότι το μέρος που ζείτε και ο αέρας που αναπνέετε μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται ο εγκέφαλός σας», είπε ο Travis Beckwith, επικεφαλής της μελέτης. «Η απώλεια είναι πολύ μικρότερη από ό, τι μπορεί να παρατηρηθεί σε μια κατάσταση εκφυλιστικής νόσου, αλλά μπορεί να είναι αρκετή για να επηρεάσει την ανάπτυξη διαφόρων σωματικών και πνευματικών διεργασιών».

Η φαιά ουσία περιλαμβάνει περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται στον έλεγχο της κίνησης και της αισθητηριακής αντίληψης, όπως είναι η αφή και η ακοή. Το πάχος του φλοιού αντανακλά το εξωτερικό βάθος της φαιάς ουσίας. Η μελέτη διαπίστωσε ότι συγκεκριμένες περιοχές στους μετωπικούς και βρεγματικούς λοβούς και στην παρεγκεφαλίδα επηρεάστηκαν από μειώσεις της τάξεως του 3-4%.

Εάν η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση στην πρώιμη ζωή επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου, οι δομικές συνέπειες θα μπορούσαν να παραμένουν.

Οι ερευνητές της μελέτης χρησιμοποίησαν απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού για να αποκτήσουν ανατομικές εικόνες εγκεφάλου από 147 παιδιά 12 ετών. Αυτά τα παιδιά αποτελούσαν ένα υποσύνολο της μελέτης που ονομάζεται CCAAPS (Cincinnati Childhood Allergy and Air Pollution Study), η οποία περιέλαβε παιδιά πριν από την ηλικία των έξι μηνών για να εξετάσει την πρόωρη έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση και τα αποτελέσματα της υγείας.

Τα παιδιά είχαν είτε υψηλά είτε χαμηλά επίπεδα έκθεσης σε ατμοσφαιρική ρύπανση, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους ζωής τους. Οι ερευνητές υπολόγισαν την ρύπανση χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο δειγματοληψίας αέρα σε 27 τοποθεσίες στην περιοχή του Cincinnati. Τα παιδιά και οι φροντιστές τους πραγματοποίησαν κλινικές επισκέψεις στις ηλικίες 1, 2, 3, 4, 7 και 12.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η ρύπανση που προέρχεται από τα οχήματα συμβάλλει σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες και νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Η παρούσα εργασία υποστηρίζει ότι η ρύπανση του αέρα αλλάζει τη δομή του εγκεφάλου κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής.

Δείτε επίσης