Ύφεση του διαβήτη τύπου 2 με δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων αλλά μόνο εάν χαθεί βάρος

Της Nicola Guess, The Conversation.

Το αν ο περιορισμός της πρόσληψης υδατανθράκων είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2 είναι ένα θέμα διαμάχης στη διατροφή -κυρίως επειδή τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών ήταν μέχρι στιγμής ασαφή.

Ενώ πολλές μετα-αναλύσεις έχουν αναθεωρήσει το τρέχον σώμα της έρευνας και βρήκαν ότι οι δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων είναι ικανές να μειώσουν τη γλυκόζη στο αίμα βραχυπρόθεσμα, τέτοιες δίαιτες δεν φαίνεται να είναι καλύτερες από τις δίαιτες με υψηλότερους υδατάνθρακες στη διαχείριση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, μακροπρόθεσμα.

Τώρα, μια νέα μετα-ανάλυση εξέτασε τη χρήση δίαιτας χαμηλών υδατανθράκων για την επίτευξη ύφεσης του διαβήτη τύπου 2. Η ύφεση σημαίνει ότι ένα άτομο που είχε προηγουμένως διαγνωστεί με διαβήτη τύπου 2 έχει τώρα γλυκόζη αίματος στο μη διαβητικό εύρος.

Γενικά, τα ευρήματα αντικατοπτρίζουν ό,τι έχουν βρει άλλες μετα-αναλύσεις, δείχνοντας ότι οι δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων είναι κάπως καλύτερες από άλλες δίαιτες στην επίτευξη ύφεσης όταν ακολουθούνται για περίοδο έξι μηνών. Ωστόσο, αυτά τα οφέλη εξαφανίστηκαν σε μεγάλο βαθμό στους 12 μήνες. Διαπιστώθηκε επίσης ότι το εάν ένα άτομο πέτυχε ύφεση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν έχασε βάρος ενώ ακολουθούσε μια δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων.

Οι ερευνητές εξέτασαν 23 μελέτες, οι οποίες περιλάμβαναν συνολικά 1.327 άτομα με διαβήτη τύπου 2. Ο τύπος της δίαιτας χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες που ακολουθούσαν οι συμμετέχοντες διέφερε μεταξύ των μελετών. Ορισμένες ήταν δίαιτες απώλειας βάρους πολύ χαμηλών θερμίδων, ενώ άλλες δεν περιόριζαν καθόλου τις θερμίδες. Η ποσότητα των υδατανθράκων που μπορούσαν να καταναλώσουν οι συμμετέχοντες κυμαινόταν ανάλογα με τη μελέτη, από 20 έως 130 γραμμάρια την ημέρα.

Ο χρόνος που οι συμμετέχοντες ακολούθησαν τη δίαιτα διέφερε επίσης μεταξύ των μελετών, με κάποιους να ακολουθούσαν πρόγραμμα χαμηλών υδατανθράκων για οκτώ εβδομάδες και άλλους για δύο χρόνια. Οι δίαιτες ελέγχου διέφεραν επίσης μεταξύ των μελετών. Ορισμένες ήταν εντατικές παρεμβάσεις απώλειας βάρους, άλλες με υψηλότερους υδατάνθρακες, ενώ σε άλλες δόθηκαν στην ομάδα ελέγχου συμβουλές απώλειας βάρους χωρίς συνεχή υποστήριξη.

Να σημειωθεί ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει συμφωνημένος ορισμός της ύφεσης. Έτσι, σε αυτή τη μετα-ανάλυση, οι ερευνητές θεώρησαν ότι η ύφεση είχε επιτευχθεί εάν το επίπεδο γλυκόζης στο αίμα ενός ατόμου ήταν κάτω από το όριο που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση του διαβήτη τύπου 2. Αυτό ήταν ανεξάρτητα από το αν ένα άτομο έπαιρνε ακόμα φάρμακα που μειώνουν τη γλυκόζη.

Αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε, καθώς αυτή η μετα-ανάλυση έδειξε ότι οι δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων ήταν καλύτερες από τις δίαιτες ελέγχου στην επίτευξη ύφεσης μόνο όταν οι συμμετέχοντες συνέχισαν να χρησιμοποιούν φάρμακα για τη μείωση της γλυκόζης στο αίμα τους. Χωρίς τη χρήση φαρμάκων, οι δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων δεν ήταν ανώτερες από άλλες ως προς την επίτευξη της ύφεσης.

Κρίσιμη η απώλεια βάρους

Η μετα-ανάλυση έδειξε ότι η απώλεια βάρους ήταν ένας κρίσιμος παράγοντας για το εάν μια μελέτη έδειξε μεγαλύτερη ύφεση με μια δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων ή όχι. Για παράδειγμα, δύο μελέτες που συμπεριλήφθηκαν έδειξαν πολύ μεγαλύτερη ύφεση στην ομάδα χαμηλών υδατανθράκων σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Αλλά αυτή η ύφεση ήταν ίσως επειδή οι δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων ήταν επίσης χαμηλότερες σε θερμίδες, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη απώλεια βάρους. Για παράδειγμα, μια μελέτη έδειξε ότι η ομάδα με τους χαμηλούς υδατάνθρακες έτρωγε μόνο 800 θερμίδες την ημέρα, ενώ στην ομάδα ελέγχου δόθηκαν μόνο διατροφικές συμβουλές χωρίς συνεχή υποστήριξη. Και στις δύο περιπτώσεις, η ομάδα με τους χαμηλούς υδατάνθρακες έχασε μεγαλύτερο βάρος, με αποτέλεσμα η σχετική πιθανότητα να επιτευχθεί ύφεση από μια δίαιτα χαμηλή σε υδατάνθρακες σε αυτές τις δύο μελέτες να ήταν πολύ υψηλή.

Αλλά εάν η ομάδα ελέγχου έχασε τόσο βάρος όσο και η ομάδα με τους χαμηλούς υδατάνθρακες, η πιθανότητα επίτευξης ύφεσης με μια δίαιτα χαμηλή σε υδατάνθρακες εμφανιζόταν χαμηλότερη. Όπως έδειξε μια μελέτη που συμπεριλήφθηκε στη μετα-ανάλυση, 36 από τα 46 άτομα στη δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων πέτυχαν ύφεση. Ωστόσο, η ομάδα ελέγχου που ακολούθησε δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες με τον ίδιο περιορισμό θερμίδων πέτυχε ύφεση σε 30 από τα 47 άτομα. Και οι δύο ομάδες έχασαν περίπου 12 κιλά κατά μέσο όρο, επομένως η ύφεση ήταν υψηλή συνολικά.

Οι συγγραφείς αναγνώρισαν ότι το βάρος είναι η κύρια αιτία της ύφεσης στις μελέτες που εξέτασαν. Ενώ οι ομάδες χαμηλών υδατανθράκων έχασαν κατά μέσο όρο 7,4 κιλά και αυτό ήταν περισσότερο βάρος σε σύγκριση με τις ομάδες, η διαφορά βάρους εξαφανίστηκε στους 12 μήνες, με την ύφεση να ακολουθεί ένα παρόμοιο μοτίβο.

Ένα άλλο ζήτημα για να γνωρίζουμε εάν οι δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων είναι χρήσιμες στη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2 είναι ότι σε πολλές μελέτες, η ποσότητα των υδατανθράκων που κατανάλωναν οι άνθρωποι με μια δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων ποικίλλει. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει το αν ορισμένες δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων λειτουργούσαν καλύτερα από άλλες. Ομοίως, καμία από τις μελέτες δεν είχε ομάδα ελέγχου για την πρόσληψη πρωτεΐνης. Η πρωτεΐνη προάγει την έκκριση ινσουλίνης από το πάγκρεας και μπορεί να μειώσει τη γλυκόζη στο αίμα ανεξάρτητα από την απώλεια βάρους. Πολλές από τις δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων διπλασίασαν τις θερμίδες από την πρωτεΐνη, κάτι που θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει την πιθανότητα ύφεσης.

Επίσης, καμία από τις μελέτες στη μετα-ανάλυση δεν είχε ομάδα ελέγχου για χρήση φαρμάκων ή για αλλαγές στη φαρμακευτική αγωγή. Αυτό καθιστά δύσκολο να δούμε πραγματικά αν μια δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων θα είχε μειώσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα χωρίς να λαμβάνονται φάρμακα για τη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα. Πάντως, οι μελέτες που έχουν μετρήσει τη χρήση φαρμάκων τα οποία μειώνουν τη γλυκόζη κατά τη διάρκεια της δίαιτας έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι μειώνουν περισσότερο τη χρήση φαρμάκων με δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων σε σύγκριση με δίαιτες υψηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες.

Αυτή η μετα-ανάλυση υπογραμμίζει τη σημασία της απώλειας βάρους για τη βελτίωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα -και πιθανώς την επίτευξη ύφεσης του διαβήτη τύπου 2. Ωστόσο, οι δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων φαίνεται να είναι πολύ χρήσιμες για την επίτευξη μεγαλύτερης απώλειας βάρους βραχυπρόθεσμα.

Δείτε επίσης