Μπιμεκιζουμάμπη: Νέες εγκρίσεις για τη θεραπεία της ψωριασικής αρθρίτιδας και της αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) ανακοίνωσε τη χορήγηση άδειας εμπορικής κυκλοφορίας στη μπιμεκιζουμάμπη για τη θεραπεία ενηλίκων με ενεργό ψωριασική αρθρίτιδα (PsA) και ενηλίκων με ενεργό αξονική σπονδυλαρθρίτιδα (axSpA) συμπεριλαμβανομένης της axSpA χωρίς ακτινογραφικα ευρήματα (nr-axSpA) και της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας (AS), που είναι γνωστή και ως axSpA με ακτινογραφικα ευρήματα. Οι εγκρίσεις αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EU) αντιπροσωπεύουν τις πρώτες άδειες εμπορικής κυκλοφορίας για τη μπιμεκιζουμάμπη στην PsA και στην axSpA παγκοσμίως, καθώς και τη δεύτερη και τρίτη ένδειξη για τη μπιμεκιζουμάμπη στην EU, μετά την έγκρισή της για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας τον Αύγουστο του 2021.

«Η παράλληλη έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μπιμεκιζουμάμπη στην PsA και στην axSpA βασίζεται στη δυναμική που έχει δημιουργηθεί μετά την πρώτη της έγκριση στη μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας και αποτελεί ένα συναρπαστικό ορόσημο προσφέροντας στους επαγγελματίες υγείας και στους ασθενείς τον πρώτο αναστολέα των IL-17A και IL-17F για τη θεραπεία αυτών των παθήσεων», είπε ο Emmanuel Caeymaex, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Immunology Solutions και Επικεφαλής της UCB στις ΗΠΑ. «Η επέκταση της έγκρισης της μπιμεκιζουμάμπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντανακλά την αφοσίωσή μας στην αντιμετώπιση των ανεκπλήρωτων αναγκών των ασθενών, τη βελτίωση των εκβάσεων των ασθενών και την εξύψωση των προτύπων στη φροντίδα». 

Στην PsA, η μπιμεκιζουμάμπη έλαβε έγκριση για χορήγηση μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη για τη θεραπεία ενηλίκων που έχουν παρουσιάσει ανεπαρκή ανταπόκριση ή δυσανεξία σε ένα ή περισσότερα τροποποιητικά της νόσου αντιρρευματικά φάρμακα (DMARD). Στην axSpA, η μπιμεκιζουμάμπη έχει λάβει έγκριση για τη θεραπεία ενηλίκων με ενεργό nr-axSpA με αντικειμενικά σημεία φλεγμονής, όπως υποδηλώνεται από αύξηση της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης και/ή μαγνητική τομογραφία, οι οποίοι έχουν παρουσιάσει ανεπαρκή ανταπόκριση ή έχουν δυσανεξία σε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, καθώς και για τη θεραπεία ενηλίκων με ενεργό AS, οι οποίοι έχουν παρουσιάσει ανεπαρκή ανταπόκριση ή έχουν δυσανεξία στη συμβατική θεραπεία.

Μπιμεκιζουμάμπη στην PsA Τα κυριότερα σημεία από τις μελέτες BE OPTIMAL και BE COMPLETE 

Η έγκριση της EC για την PsA βασίζεται στα αποτελέσματα από τις μελέτες Φάσης 3 BE OPTIMAL και BE COMPLETE.1,2,3 Στις δύο μελέτες, η μπιμεκιζουμάμπη εκπλήρωσε το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της ανταπόκρισης ACR50 την Εβδομάδα 16 έναντι του εικονικού φαρμάκου και όλα τα διατεταγμένα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία.1,2,3 Παρατηρήθηκαν σταθερά αποτελέσματα στους πληθυσμούς των ασθενών που δεν είχαν λάβει προηγουμένως θεραπεία με βιολογικό παράγοντα και των ασθενών με ανεπαρκή ανταπόκριση σε αναστολέα TNF (TNFi-IR).1,2,3 Οι κλινικές ανταποκρίσεις που επιτεύχθηκαν την Εβδομάδα 16 διατηρήθηκαν έως την Εβδομάδα 52 στη μελέτη BE OPTIMAL όπως εκτιμήθηκε μέσω των ACR50, PASI90, PASI100 και της Ελάχιστης Ενεργότητας της Νόσου (MDA).

  • Συμπτώματα στις αρθρώσεις, ACR50: Στους ασθενείς που δεν είχαν λάβει προηγουμένως bDMARD και τους ασθενείς με TNFi-IR, το 44% (n=189/431) και το 43% (n=116/267) όσων έλαβαν μπιμεκιζουμάμπη πέτυχαν το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της ανταπόκρισης ACR50 την Εβδομάδα 16, αντίστοιχα, έναντι 10% (n=28/281) και 7% (n=9/133) όσων έλαβαν εικονικό φάρμακο (p<0,0001).
  • MDA: Στους πληθυσμούς ασθενών που δεν είχαν λάβει προηγουμένως bDMARD και ασθενών με TNFi-IR, το 45% (n=194/431) και το 44% (n=118/267) όσων έλαβαν μπιμεκιζουμάμπη πέτυχαν το διατεταγμένο δευτερεύον καταληκτικό σημείο της MDA την Εβδομάδα 16, αντίστοιχα, έναντι 13% (n=37/281) και 6% (n=8/133) όσων έλαβαν εικονικό φάρμακο (p<0,0001).
  • Συμπτώματα στο δέρμα, PASI100: Στους πληθυσμούς ασθενών που δεν είχαν λάβει προηγουμένως bDMARD και ασθενών με TNFi-IR, το 47% (n=103/176) και το 59% (n=103/176) των ασθενών με αρχική προσβολή ≥3% της επιφάνειας σώματος από την ψωρίαση που έλαβαν μπιμεκιζουμάμπη πέτυχαν πλήρη κάθαρση του δέρματος (PASI100, διερευνητικό καταληκτικό σημείο) την Εβδομάδα 16, αντίστοιχα, σε σύγκριση με το 2% (n=3/140) και 5% (n=4/88) των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο.

«Η έγκριση της μπιμεκιζουμάμπης στην ψωριασική αρθρίτιδα παρέχει στους ρευματολόγους και στους δερματολόγους στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία νέα επιλογή θεραπείας. Τα δεδομένα από τις κλινικές μελέτες Φάσης 3 έδειξαν τα σταθερά υψηλά όρια ελέγχου της νόσου που επιτεύχθηκαν με τη μπιμεκιζουμάμπη έναντι του εικονικού φαρμάκου σε ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα που δεν είχαν λάβει προηγουμένως βιολογικό παράγοντα ή είχαν ανεπαρκή ανταπόκριση σε αναστολέα του TNF», είπε ο Καθηγητής Iain McInnes, Πανεπιστήμιο Γλασκώβης, Κολλέγιο Ιατρικής, Κτηνιατρικής και Βιοεπιστημών.

Στη μελέτη BE OPTIMAL, τα πιο συχνά, εμφανιζόμενα κατά τη θεραπεία ανεπιθύμητα συμβάντα (ΤΕΑΕ, 3% και άνω) στους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με μπιμεκιζουμάμπη έως την Εβδομάδα 16 ήταν ρινοφαρυγγίτιδα, λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, κεφαλαλγία, διάρροια, στοματική καντιντίαση, φαρυγγίτιδα και υπέρταση.2 Στη μελέτη BE COMPLETE, τα πιο συχνά TEAE (2% και άνω) στους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με μπιμεκιζουμάμπη έως την Εβδομάδα 16 ήταν ρινοφαρυγγίτιδα, στοματική καντιντίαση και λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Μπιμεκιζουμάμπη στην axSpA: Τα κυριότερα σημεία από τις μελέτες BE MOBILE 1 και BE MOBILE 2 

Η έγκριση της EC για την axSpA βασίζεται στα αποτελέσματα των μελετών Φάσης 3 BE MOBILE 1 και BE MOBILE 2.1,4 Στις δύο μελέτες, η μπιμεκιζουμάμπη εκπλήρωσε το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της ανταπόκρισης 40 σύμφωνα με την Εκτίμηση της Διεθνούς Εταιρείας Σπονδυλαρθρίτιδας (ASAS) την Εβδομάδα 16 έναντι του εικονικού φαρμάκου, και όλα τα διατεταγμένα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία.4 Οι ανταποκρίσεις ASAS40 ήταν σταθερές στους ασθενείς χωρίς προηγούμενη λήψη TNFi και τους ασθενείς με ανεπαρκή ανταπόκριση σε TNFi.4 Οι κλινικές ανταποκρίσεις που επιτεύχθηκαν την Εβδομάδα 16 διατηρήθηκαν στους πληθυσμούς των ασθενών με nr-axSpA και των ασθενών με AS έως την Εβδομάδα 52 όπως εκτιμήθηκε με βάση την ανταπόκριση ASAS40 και άλλα καταληκτικά σημεία.

  • ASAS40: Στους πληθυσμούς με nr-axSpA και AS, το 47,7% (n=61/128) και το 44,8% (n=99/221) αντίστοιχα των ασθενών που έλαβαν μπιμεκιζουμάμπη πέτυχαν το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της ανταπόκρισης ASAS40 την Εβδομάδα 16 έναντι 21,4% (n=27/126) και 22,5% (n=25/111) όσων έλαβαν εικονικό φάρμακο (p<0,001).
  • Χαμηλή ενεργότητα νόσου: Χαμηλή ενεργότητα νόσου (ASDAS<2,1 συνδυασμός Ανενεργής νόσου και Χαμηλής ενεργότητας νόσου κατά ASDAS, διερευνητικό καταληκτικό σημείο) επιτεύχθηκε την Εβδομάδα 16 στο 46,2% των ασθενών με nr-axSpA και το 44,9% των ασθενών με AS έναντι 20,6% και 17,5% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.4 Στις δύο μελέτες, περίπου 6 στους 10 ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με μπιμεκιζουμάμπη πέτυχαν ASDAS<2,1 την Εβδομάδα 52. 
  • Φλεγμονή: Παρατηρήθηκε διατηρούμενη μείωση των αντικειμενικών σημείων φλεγμονής στις ιερολαγόνιες αρθρώσεις και στη σπονδυλική στήλη στους ασθενείς με nr-axSpA και AS που έλαβαν θεραπεία με μπιμεκιζουμάμπη έναντι του εικονικού φαρμάκου όπως εκτιμήθηκε μέσω μαγνητικής τομογραφίας την Εβδομάδα 16 και την Εβδομάδα 52, η οποία αποτελούσε διερευνητικό καταληκτικό σημείο.

Επιπλέον, σε συγκεντρωτικά δεδομένα από τις μελέτες BE MOBILE 1 και BE MOBILE 2, την Εβδομάδα 16, η αναλογία των ασθενών που εμφάνισαν συμβάν ραγοειδίτιδας ήταν χαμηλότερη με τη μπιμεκιζουμάμπη (0,6%) από ό,τι με το εικονικό φάρμακο (4,6%). Η επίπτωση της ραγοειδίτιδας παρέμεινε χαμηλή με τη μακροχρόνια θεραπεία με μπιμεκιζουμάμπη (1,2/100 ασθενοέτη στα συγκεντρωτικά δεδομένα από τις μελέτες Φάσης 2/3).

«Η σημερινή έγκριση μίας νέας θεραπευτικής επιλογής για την αξονική σπονδυλαρθρίτιδα αποτελεί ευπρόσδεκτη είδηση για την Ευρωπαϊκή ρευματολογική κοινότητα. Στις κλινικές μελέτες φάσης 3 ένα μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών που έλαβαν θεραπεία με μπιμεκιζουμάμπη, συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο, πέτυχαν υψηλούς θεραπευτικούς στόχους με σημαντική βελτίωση στα σημεία, τα συμπτώματα και τους δείκτες ενεργότητας της νόσου σε όλο το φάσμα της νόσου, συμπεριλαμβανομένων των πληθυσμών με και χωρίς ακτινογραφικά ευρήματα», είπε η Désirée van der Heijde, Καθηγήτρια Ρευματολογίας, Ιατρικό Κέντρο Πανεπιστήμιο, Λέιντεν, Ολλανδία. 

Τα συχνότερα αναφερθέντα TEAE (3% και άνω σε οποιαδήποτε ομάδα της μπιμεκιζουμάμπης και στις δύο μελέτες) έως την Εβδομάδα 16 ήταν ρινοφαρυγγίτιδα, λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, φαρυγγίτιδα, διάρροια, κεφαλαλγία και στοματική καντιντίαση.

Δείτε επίσης