Λαϊκό Λαχείο – 3/7/2012: 27η κλήρωση

Στη σημερινή (27η) κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, κληρώθηκε ο αριθμός 39611.

Έγινε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Ποσό 646.000,00 Ευρώ μεταφέρεται στον Τρίδυμο Λαχνό της επόμενης κλήρωσης.

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός Στχ. Κέρδος Φόρος Καθαρό
--------------------------------------------------------------------

8, 39611, Α, ----- , ----- , -----

8, 39611, Β+Γ+Δ+Ε, ----- , ----- , -----

9, 39611, Α-Ε , ----- , ----- , -----

7, 39611, Α-Ε , ----- , ----- , -----

Σε όλες τις άλλες σειρές, 75.000,00, 11.175,00, 63.825,00

Φορολογητέοι Λαχνοί

Αριθμός Κέρδος Φόρος Καθαρό

----------------------------------------------------------

79508, 10.000,00, 1.425,00, 8.575,00

15424, 5.000,00, 450,00, 4.550,00

2409, 1.000,00, 50,00, 950,00

6655, 1.000,00, 50,00, 950,00

11417, 1.000,00, 50,00, 950,00

22169, 1.000,00, 50,00, 950,00

27508, 1.000,00, 50,00, 950,00

31551, 1.000,00, 50,00, 950,00

34335, 1.000,00, 50,00, 950,00

44206, 1.000,00, 50,00, 950,00

48584, 1.000,00, 50,00, 950,00

50303, 1.000,00, 50,00, 950,00

55481, 1.000,00, 50,00, 950,00

62368, 1.000,00, 50,00, 950,00

66585, 1.000,00, 50,00, 950,00

69734, 1.000,00, 50,00, 950,00

75041, 1.000,00, 50,00, 950,00

Αφορολόγητοι Λαχνοί

Αριθμός Κέρδος

------------------------

396, 350,00

967, 500,00

1578, 350,00

2950, 350,00

3681, 350,00

4462, 350,00

5213, 500,00

5964, 350,00

7406, 350,00

8287, 350,00

8918, 350,00

9529, 500,00

10606, 350,00

12278, 350,00

12609, 350,00

13430, 350,00

14241, 500,00

14992, 350,00

15553, 350,00

15805, 350,00

16276, 350,00

16997, 350,00

17658, 500,00

18409, 350,00

19290, 500,00

19837, 350,00

21598, 350,00

22750, 350,00

23501, 350,00

24282, 500,00

24803, 350,00

24884, 350,00

25165, 350,00

25736, 500,00

26567, 350,00

27959, 350,00

28710, 350,00

29441, 500,00

29618, 500,00

30379, 350,00

31090, 350,00

32272, 350,00

32753, 350,00

33424, 350,00

34986, 350,00

35457, 350,00

36068, 500,00

36619, 350,00

37387, 500,00

38250, 350,00

39601, 350,00

40361, 350,00

41112, 350,00

41863, 500,00

42614, 350,00

43385, 350,00

44997, 350,00

45618, 500,00

46569, 350,00

47290, 350,00

47962, 350,00

49006, 350,00

49598, 350,00

49622, 350,00

51094, 350,00

51575, 500,00

52186, 350,00

52877, 350,00

53588, 500,00

54269, 350,00

54800, 350,00

56252, 350,00

57063, 350,00

57644, 500,00

58535, 350,00

59316, 500,00

60103, 350,00

60534, 350,00

61245, 500,00

61456, 350,00

62127, 350,00

63289, 350,00

63840, 350,00

64391, 350,00

64802, 500,00

65293, 350,00

65964, 350,00

67506, 350,00

68747, 350,00

70505, 350,00

71286, 350,00

71997, 500,00

72658, 350,00

73489, 350,00

74290, 350,00

75752, 350,00

76503, 350,00

77234, 350,00

77915, 500,00

77966, 350,00

79477, 350,00

79655, 350,00

α) Από 40,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 11

β) Από 20,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 1

γ) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί από 39000 έως 39999, από 79000 έως 79999 και από 15000 έως 15999.

Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια των 10,00 ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ

Τα κέρδη παραγράφρονται μετά ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012.

Δείτε επίσης