Ατελεκτασία πνεύμονα

Η ατελεκτασία είναι ο ιατρικός όρος για μια κατάσταση κατά την οποία οι κυψελίδες κάποιου τμήματος του πνεύμονα είναι κενές από αέρα με αποτέλεσμα τη σύμπτωση τμημάτων ενός πνεύμονα ή μερικές φορές ολόκληρου του πνεύμονα.

Η ατελεκτασία μπορεί να συμβεί με αργούς ρυθμούς, όταν οφείλεται σε αναπτυσσόμενο όγκο ή ξαφνικά. Συνήθως εμφανίζεται σαν επιπλοκή άλλης πάθησης.

atelektasia 5

Η ατελεκτασία ενός τμήματος του πνεύμονα και σπανιότερα ολόκληρου του πνεύμονα μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως σε απόφραξη των αεροφόρων οδών στους πνεύμονες, σε λοίμωξη ή σε μία μετεγχειρητική επιπλοκή.

Η ατελεκτασία μπορεί να οφείλεται σε λοίμωξη, σε απόφραξη των βρογχικών οδών στους πνεύμονες συνήθως από κομμάτι παχιάς βλέννας ή από τυχαία εισρόφηση ενός ξένου σώματος, από εξωτερική πίεση από όγκο, από ανεύρυσμα ή διογκωμένο λεμφαδένα ή από πνευμοθώρακα.

Μερικές φορές η ατελεκτασία συμβαίνει ως επιπλοκή μετά από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά ή στους πνεύμονες, κατά την οποία η αναπνοή μπορεί να είναι επιπόλαιη, οπότε τμήματα των πνευμόνων δε διαστέλλονται.

Σημεία και συμπτώματα

  • Συνήθως κανένα.
  • Δυσκολία στην αναπνοή.
  • Πυρετός.
  • Χαμηλή πίεση του αίματος και ταχυπαλμία.
  • Σοκ.
  • Πόνος στην πλευρά του προσβεβλημένου πνεύμονα.
  • Σοβαρός, τραχύς βήχας.

Διάγνωση

Η ακτινογραφία θώρακα θα προσδιορίσει το τμήμα του πνεύμονα που δεν αερίζεται.

Θεραπεία

Αν η ατελεκτασία οφείλεται σε απόφραξη, ο πρώτος στόχος είναι να απομακρυνθεί, όταν είναι δυνατόν, η αιτία της απόφραξης. Αν ο βήχας, η αναρρόφηση ή άλλα θεραπευτικά μέτρα δε φέρουν αποτέλεσμα, μπορεί να χρειαστεί βρογχοσκόπηση. Αν ο γιατρός σας υποπτευθεί ότι έχετε κάποια λοίμωξη, μπορεί να σας χορηγήσει αντιβιοτικά.

Πρόληψη

Η ατελεκτασία έχει πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιαστεί μετά από εγχείρηση, αν μετεγχειρητικά κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης σηκωθείτε και περπατήσετε όσο το δυνατό συντομότερα καθώς και αν παίρνετε βαθιές αναπνοές. Μπορεί επίσης να σας δοθούν συμβουλές για το πώς να παίρνετε γρήγορες, βαθιές εισπνοές.

Δείτε επίσης