Η συντροφικότητα στη σχέση αποκτά μεγαλύτερη σημασία με τα χρόνια

Είναι γνωστό ότι οι άνδρες αποδίδουν μεγάλη σημασία στην εμφάνιση μιας γυναίκας προκειμένου να συνάψουν ερωτική σχέση ενώ οι γυναίκες δίνουν μεγάλη σημασία στη σταθερότητα του μισθού ενός άνδρα και στην εν γένει οικονομική του κατάσταση.

Αυτό επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά από μια νέα μελέτη μεγάλης κλίμακας του Πανεπιστημίου Τσάπμαν.

Στο πλαίσιο της μελέτης, οι ερευνητές ανέλυσαν τις προτιμήσεις 28.000 ετερόφυλων ανδρών και γυναικών ηλικίας 18-75 ετών. Οι απαντήσεις έδειξαν ότι οι άνδρες δίνουν  έμφαση στην εμφάνιση της συντρόφου τους και οι γυναίκες στην οικονομική και κοινωνική ασφάλεια που παρέχει ο σύντροφος.

Το ενδιαφέρον όμως ήταν ότι η σημασία που αποδίδουν τα δύο φύλα στην εμφάνιση και στην οικονομική κατάσταση μειώνεται με την πάροδο της ηλικίας, προς όφελος ενός άλλου χαρακτηριστικού, της συντροφικότητας.

Εμφάνιση, εισόδημα και επικοινωνία

Η μελέτη έδειξε ότι το 80% των ανδρών θεωρεί ως ιδανική μια λεπτή και κομψή σύντροφο. Το αντίστοιχο ποσοστό για της γυναίκες ήταν 50%.

Επίσης έδειξε ότι το 97% των γυναικών θεωρεί  ότι το σταθερό εισόδημα αποτελεί βασικό παράγοντα για την σύναψη μιας μακροχρόνιας σχέσης. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ήταν ήταν 74%.

Καθώς όμως οι ηλικίες αυξάνονταν, άνδρες και γυναίκες έπαυαν να αναζητούν την εμφάνιση ή εισόδημα και επικεντρώνονταν στην συντροφικότητα.

Αυτό φυσικά δεν είναι παράλογο. Καθώς περνούν τα χρόνια οι διαφορές στην εμφάνιση των γυναικών εξανεμίζονται και οι διαφορές στην οικονομική κατάσταση των ανδρών έχουν μικρότερη πρακτική σημασία λόγω των μειωμένων αναγκών. Στους ηλικιωμένους λοιπόν αναδεικνύεται περισσότερο η αξία της επικοινωνίας και της συντροφικότητας.

 

Δείτε επίσης