Διαβήτης: Η μείωση της χοληστερόλης μπορεί να επιδεινώσει τα νεύρα

Η μείωση των επιπέδων χοληστερόλης του αίματος σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 σχετίζεται με τη διαβητική νευροπάθεια, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο JAMA Network Open.

Ο Johann Jende, από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Χαϊδελβέργης στη Γερμανία, και οι συνεργάτες του αξιολόγησαν τη σχέση μεταξύ των επιπέδων της χοληστερόλης στο αίμα και των βλαβών των περιφερικών νεύρων σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Κάποιοι από τους ασθενείς είχαν διαβητική νευροπάθεια.

Εκατό συμμετέχοντες (μέση ηλικία 64,6 έτη, 68% άνδρες) εξετάστηκαν με νευρογραφία μαγνητικού συντονισμού στο δεξί πόδι τους. Έγινε επίσης κλινική, ορολογική και ηλεκτροφυσιολογική αξιολόγηση.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το φορτίο της αλλοίωσης λιπιδίων (LE: lipid equivalent lesion) σχετίζεται θετικά με τη μέση διατομή του νεύρου και το μέγιστο μήκος της βλάβης του. Παρατηρήθηκε αντίστροφη σχέση μεταξύ του φορτίου LEL και της ολικής χοληστερόλης δηλαδή η μείωση της χοληστερόλης αυξάνει το φορτίο αλλοίωσης λιπιδίων το οποίο συνδυάζεται με βλάβη των νεύρων.

«Αυτά τα ευρήματα αφορούν σε αναδυόμενες θεραπείες που προάγουν μια επιθετική μείωση των επιπέδων χοληστερόλης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2», έγραψαν οι ερευνητές.

Και πρόσθεσαν: «Από όσο ξέρουμε, αυτή η μελέτη ήταν η πρώτη που απεικόνισε in vivo ότι τα χαμηλά επίπεδα χοληστερόλης στον ορό, συγκεκριμένα της LDL-C, συνοδεύονται από βλάβη των περιφερειακών νεύρων στην περίπτωση του διαβήτη τύπου 2».

Η μελέτη έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα ορισμένων προηγούμενων μελετών που έδειξαν ότι η μείωση των επιπέδων χοληστερόλης στον ορό δυνητικά επιβραδύνει την πρόοδο του νευροπάθειας.

Τα συμπεράσματα  συμφωνούν με τα αποτελέσματα άλλων μελετών που διαπίστωσαν ότι η λήψη στατινών και η μείωση του επιπέδου της χοληστερόλης στον ορό σχετίζονται με νευροπαθητικά συμπτώματα, μικροαγγειακές βλάβες και επιταχυνόμενη επιδείνωση των περιφερικών νεύρων.

Πηγή: Association of Serum Cholesterol Levels With Peripheral Nerve Damage in Patients With Type 2 Diabetes.

Δείτε επίσης