Οι γυναίκες προτιμούν τους καλούς παραμυθάδες

Οι άνδρες που είναι καλοί παραμυθάδες είναι πολύ πιο ελκυστικοί για τις γυναίκες, όταν πρόκειται για μακροχρόνια σχέση, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Personal Relationships. Λέγοντας καλούς παραμυθάδες, οι ερευνητές εννοούν αυτούς που μπορούν να αφηγούνται ωραία μια ιστορία.

Δύο ψυχολόγοι μελέτησαν πώς οι άνθρωποι αντιδρούν στην ικανότητα αφήγησης, όταν πρόκειται να διαλέξουν σύντροφο. Η ικανότητα αφήγησης κάνει έναν άνδρα πολύ πιο ελκυστικό σε μια γυναίκα αλλά δεν ισχύει το αντίστροφο.

“Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο η ελκυστικότητα των ανδρών αυξήθηκε όταν κάποιος είναι καλός παραμυθάς”, έγραψαν η Melanie Green του Πανεπιστημίου του Buffalo και ο John Donahue του Πανεπιστημίου της North Carolina. Η ικανότητα αφήγησης δεν επηρέασε τις αξιολογήσεις των γυναικών από τους άνδρες αλλά ούτε και των γυναικών ως προς τους άνδρες όταν επρόκειτο για μια βραχυπρόθεσμη σχέση.

“Η ικανότητα αφήγησης ιστοριών δεν είναι μια απλή συζήτηση”, είπαν οι ερευνητές. “Είναι ένας τρόπος επιλογής μακροπρόθεσμων συντρόφων”.

Εξελικτική ψυχολογία και αφήγηση

Οι ερευνητές περιγράφουν τρεις μελέτες που παρέχουν τις σχετικές αποδείξεις.

Στην πρώτη, 71 φοιτητές και 84 φοιτήτριες πανεπιστημίου είδαν μια φωτογραφία ενός ατόμου του αντίθετου φύλου. Στη συνέχεια, διάβασαν ένα φανταστικό βιογραφικό. Ανάλογα με το βιογραφικό που διάβασαν, έμαθαν ότι αυτός ή αυτή ήταν ένας καλός, μέτριος ή κακός αφηγητής. Μετά την ανάγνωση του βιογραφικού όλοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν την ελκυστικότητα του ατόμου ως μακροπρόθεσμου συντρόφου, ως περιστασιακού συντρόφου ή ως φίλου. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι γυναίκες βρήκαν πιο ελκυστικούς τους καλούς παραμυθάδες για μακροπρόθεσμο σύντροφο ή φίλο αλλά όχι ως περιστασιακό σύντροφο. Για τους άνδρες η αξιολόγηση των γυναικών ανάλογα με την ικανότητα αφήγησης αποδείχθηκε άνευ σημασίας.

Η δεύτερη μελέτη περιέλαβε 92 φοιτητές αλλά αντί να ενημερωθούν για το αν κάποιος ήταν καλός ή όχι αφηγητής άκουσαν με τα αυτιά τους κάποιον να αφηγείται  μια ιστορία. Τα αποτελέσματα ήταν τα ίδια: η ικανότητα αφήγησης ανεβάζει το επίπεδο της ελκυστικότητας των ανδρών μεταξύ των γυναικών που αναζητούν μακροπρόθεσμο σύντροφο.

Στην τρίτη μελέτη, 141 φοιτητές ποικίλης ικανότητα αφήγησης παρουσιάστηκαν σε δυνητικούς συντρόφους. Εκτός από την βαθμολόγηση της ελκυστικότητας τους, ρωτήθηκαν εάν αισθάνθηκαν ότι το πρόσωπο αυτό είναι δημοφιλές, ένας καλός ηγέτης ή μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τους άλλους. Οι ερευνητές κατάληξαν στο συμπέρασμα ότι η μεγαλύτερη ικανότητα αφήγησης συνέβαλε σαφώς σε υψηλότερες βαθμολογίες ελκυστικότητας στους άνδρες.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, από εξελικτικής σκοπιάς, οι γυναίκες επιθυμούν τους καλούς παραμυθάδες γιατί η ικανότητα αφήγησης αντανακλά την ικανότητα ενός άνδρα να αποκτά οικονομικούς πόρους. Οι καλοί παραμυθάδες είναι πιο πιθανό να επηρεάσουν άλλους ανθρώπους και να κερδίσουν θέσεις εξουσίας στην κοινωνία.

Δείτε επίσης