ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η συζήτηση για τις πρωτεΐνες όγκου συνεχίζει να είναι μεγάλη. Και όπως κάθε συζήτηση φέρνει μαζί της ερωτήματα. Παρακάτω υπάρχουν ορισμένες απαντήσεις. [...]