ΙΑΤ: Το τεστ που μετά τη σιωπηρή προκατάληψη

Όταν οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται την προκατάληψη, τη φαντάζονται ως μια σκόπιμη σκέψη ή δράση π.χ. μια πεποίθηση ότι οι γυναίκες είναι χειρότερες από τους άνδρες σε ορισμένα επιστημονικά πεδία.

Οι προκαταλήψεις φύλου και φυλής ήταν στο παρελθόν σκόπιμες και εξαιρετικά ορατές. Οι αλλαγές στο νομικό σύστημα έχουν οδηγήσει σε σαφείς μειώσεις τέτοιων εμφανών προκαταλήψεων. Αλλά εξακολουθούμε να βλέπουμε προκαταλήψεις στον τομέα της υγείας, της επιβολής του νόμου, της εκπαίδευσης και της σταδιοδρομίας. Και πολλές ανισότητες που βλέπουμε στην κοινωνία εμφανίζονται επίσης σε μελέτες συμπεριφοράς μικρής κλίμακας. Πώς διατηρούνται αυτές οι διαφορές;

Ορισμένοι ψυχολόγοι εργάζονται για την κατανόηση και τη μέτρηση της σιωπηρής προκατάληψης η οποία πηγάζει από στάσεις ή στερεότυπα που σε μεγάλο βαθμό δεν είναι συνειδητά. Σε πολλές περιπτώσεις, οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι έχουν αυτές τις σιωπηρές προκαταλήψεις. Αλλά πώς μπορούμε να αποκαλύψουμε προκαταλήψεις που δεν γνωρίζουμε ότι έχουμε;

Υπάρχουν ορισμένα μέτρα της έμμεσης προκατάληψης. Το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο ονομάζεται Implicit Association Test (IAT). Οι ερευνητές έχουν δημοσιεύσει χιλιάδες άρθρα  βάσει του IAT από τη δημιουργία του το 1998.

Το IAT μετρά τη δύναμη των συσχετίσεων μεταξύ κοινωνικών ομάδων και αξιολογήσεων (όπως το καλό και το κακό). Οι προ-λευκές σιωπηρές προκαταλήψεις είναι διαδεδομένες. Άλλες δοκιμές αποκαλύπτουν προκαταλήψεις έναντι των ομοφυλόφιλων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των παχύσαρκων. Δείχνουν επίσης ότι οι άνθρωποι συνδέουν πιο συχνά τους άνδρες με την επιστήμη από ό, τι συνδέουν τις γυναίκες.

Οι ερευνητές έχουν δείξει ότι οι βαθμολογίες των ατόμων στο IAT προβλέπουν το πώς συμπεριφέρονται. Για παράδειγμα, μια μελέτη έδειξε ότι οι γιατροί με υψηλότερα επίπεδα έμμεσης φυλετικής προκατάληψης ήταν λιγότερο πιθανό να προτείνουν κατάλληλη θεραπεία σε έναν μαύρο ασθενή από έναν λευκό ασθενή με στεφανιαία νόσο. Μια μετα-ανάλυση περισσότερων από 150 μελετών υποστηρίζει επίσης την ιδέα ότι υπάρχει μια αξιόπιστη σχέση μεταξύ της σιωπηρής προκατάληψης, που μετράται από το IAT και της συμπεριφοράς στον πραγματικό κόσμο.

Ενώ η σχέση μεταξύ φυλετικής προκατάληψης της συμπεριφοράς είναι ισχυρή, είναι αρκετά μικρή. Αλλά το μικρό δεν σημαίνει ασήμαντο. Τα μικρά αποτελέσματα μπορούν να έχουν σωρευτικές συνέπειες τόσο σε κοινωνικό επίπεδο (σε πολλά διαφορετικά άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις) όσο και σε ατομικό επίπεδο (σε πολλές διαφορετικές αποφάσεις που λαμβάνει το άτομο). Και ορισμένες σιωπηρές προκαταλήψεις σχετίζονται περισσότερο με τη συμπεριφορά από άλλες π.χ. το τι  ψηφίζει κάποιος.

Σίγουρα απαιτείται περισσότερη δουλειά για να κατανοηθούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το IAT προβλέψει τη συμπεριφορά, το πόσο έντονα, και για ποιες συμπεριφορές. Όμως, υπάρχει ένα σημαντικό σύνολο αποδεικτικών στοιχείων που δείχνουν ότι το IAT σχετίζεται με τη συμπεριφορά.

Η ιδέα ότι οι άνθρωποι έχουν συσχετισμούς στο μυαλό τους, ιδίως σε κοινωνικά ευαίσθητους τομείς, οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση με τις αυτοαναφερόμενες πεποιθήσεις τους είναι καθιερωμένο στις κοινωνικές επιστήμες. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανοιχτές ερωτήσεις σχετικά με τον καλύτερο εντοπισμό και ποσοτικοποίηση τέτοιων σιωπηρών προκαταλήψεων, το πότε και πώς οι σιωπηρές προκαταλήψεις στο μυαλό των ανθρώπων μεταφράζονται σε ουσιαστική, πραγματική συμπεριφορά.

Το IAT αντέχει στη συνεχή κριτική από την ίδρυσή του το 1998. Οι κριτικές οδήγησαν σε βελτιώσεις του καθώς και στη δημιουργία νέων διαδικασιών μέτρησης. Ως αποτέλεσμα, είναι ένα από τα καλύτερα κατανοητά ψυχολογικά μέτρα που χρησιμοποιούνται σήμερα. Ακόμα κι αν αποδειχθεί ότι τα τρέχοντα μέτρα για την έμμεση προκατάληψη είναι προβληματικά, αυτό θα είχε μικρή σημασία για το εάν υπάρχει ή όχι έμμεση προκατάληψη.

Δείτε επίσης