Κολπική μαρμαρυγή: Η νυχτερινή εργασία αυξάνει τον κίνδυνο

Τα άτομα που εργάζονται νυχτερινές βάρδιες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν έναν γρήγορο και συχνά ανώμαλο γρήγορο καρδιακό ρυθμό που ονομάζεται κολπική μαρμαρυγή), σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο European Heart Journal.

Η μελέτη είναι η πρώτη που διερεύνησε τις σχέσεις μεταξύ της νυχτερινής βάρδιας και της κολπικής μαρμαρυγής. Χρησιμοποιώντας πληροφορίες από 283.657 άτομα στη βάση δεδομένων Biobank του Ηνωμένου Βασιλείου, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσο περισσότερο και συχνότερα οι άνθρωποι εργάζονταν νυχτερινές βάρδιες, τόσο μεγαλύτερος ήταν ο κίνδυνος. Η νυχτερινή εργασία συνδέθηκε επίσης με αυξημένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, αλλά όχι με εγκεφαλικό ή καρδιακή ανεπάρκεια.

Επιπλέον, οι ερευνητές, εξέτασαν εάν η γενετική προδιάθεση για κολπική μαρμαρυγή μπορεί να παίξει ρόλο στον αυξημένο κίνδυνο. Αξιολόγησαν το γενικό γενετικό κίνδυνο με βάση 166 γενετικές παραλλαγές που είναι γνωστό ότι σχετίζονται με την πάθηση, αλλά διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα γενετικού κινδύνου δεν επηρέασαν τη σχέση μεταξύ νυχτερινής βάρδιας και κολπικής μαρμαρυγής, ανεξάρτητα από το αν οι συμμετέχοντες είχαν χαμηλό, μεσαίο ή υψηλό γενετικό κίνδυνο.

Παρόλο που μια μελέτη όπως αυτή δεν μπορεί να δείξει αιτιώδη σχέση μεταξύ νυχτερινών βαρδιών και κολπικής μαρμαρυγής και καρδιακών παθήσεων, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η νυχτερινή εργασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο. Τα ευρήματα έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία για την πρόληψη της κολπικής μαρμαρυγής. Η μείωση τόσο της συχνότητας όσο και της διάρκειας της νυχτερινής βάρδιας μπορεί να είναι ευεργετική για την υγεία της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων.

Η μελέτη περιελάμβανε 286.353 άτομα που ήταν σε αμειβόμενη απασχόληση ή αυτοαπασχολούμενοι. Συνολικά 283.657 από αυτούς τους συμμετέχοντες δεν είχαν κολπική μαρμαρυγή όταν εγγράφηκαν στη Biobank του Ηνωμένου Βασιλείου και 276.009 δεν είχαν καρδιακή ανεπάρκεια ή εγκεφαλικό επεισόδιο. Πληροφορίες για γενετικές παραλλαγές ήταν διαθέσιμες για 193.819 συμμετέχοντες χωρίς κολπική μαρμαρυγή και 75.391 από αυτούς απάντησαν σε βάθος ερωτήσεις σχετικά με τη ζωή τους σε ένα ερωτηματολόγιο το 2015. Κατά τη διάρκεια ενός μέσου χρόνου παρακολούθησης άνω των 10 ετών, υπήρχαν 5.777 περιπτώσεις κολπικής μαρμαρυγής.

Οι ερευνητές προσάρμοσαν τις αναλύσεις τους για παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, όπως η ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα, η εκπαίδευση, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, το κάπνισμα, η σωματική άσκηση, η διατροφή, ο δείκτης μάζας σώματος, η αρτηριακή πίεση, η διάρκεια του ύπνου και το αν κάποιος ήταν πρωινό ή βραδινό άτομο.

Διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που εργάζονταν επί του παρόντος νυχτερινές βάρδιες σε συνηθισμένη ή μόνιμη βάση είχαν 12% αυξημένο κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής σε σύγκριση με τα άτομα που εργάζονταν μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο κίνδυνος αυξήθηκε στο 18% μετά από 10 ή περισσότερα χρόνια νυχτερινής βάρδιας. Μεταξύ των ατόμων που εργάζονταν κατά μέσο όρο από τρεις έως οκτώ νυχτερινές βάρδιες το μήνα για 10 χρόνια ή περισσότερο, ο κίνδυνος αυξήθηκε στο 22% σε σύγκριση με τους ημερήσιους εργαζόμενους. Μεταξύ των συμμετεχόντων που εργάζονταν νυχτερινές βάρδιες για μια ζωή από τρεις έως οκτώ νυχτερινές βάρδιες το μήνα, ο κίνδυνος στεφανιαίας νόσου αυξήθηκε κατά 35%.

Οι ερευνητές είπαν: “Διαπιστώσαμε ότι οι γυναίκες ήταν πιο επιρρεπείς σε κολπική μαρμαρυγή από τους άνδρες όταν εργάζονταν νυχτερινές βάρδιες για περισσότερο από 10 χρόνια”.

Ένα δυνατό σημείο της μελέτης είναι το μέγεθός της, με λεπτομερείς πληροφορίες για πάνω από 283.000 άτομα. Επιπλέον, είναι η πρώτη μελέτη που συνδέει αυτά τα δεδομένα με γενετικές πληροφορίες σε έναν πληθυσμό που έχει επίσης διαθέσιμα λεπτομερή ιστορικά στοιχεία σχετικά με την τρέχουσα εργασία με βάρδιες και την εργασία δια βίου.

Πηγή: Ningjian Wang et al, Long-term night shift work is associated with the risk of atrial fibrillation and coronary heart disease, European Heart Journal (2021). DOI: 10.1093/eurheartj/ehab505.

Δείτε επίσης