Πυόδερμα στο πρόσωπο

pyoderma prosopoΤο πυόδερμα προσώπου (pyoderma faciale) είναι μια ασυνήθης εξανθηματική διαταραχή του προσώπου συνίσταται σε ένα έντονο ερυθρωπό ή κυανωτικό ερύθημα, σε συνδυασμό με επιπολής και εν τω βάθει αποστήματα, κυστικές βλάβες (φωτογραφία) και μερικές φορές συριγγώδεις πόρους.

Οι βλάβες συχνά περιέχουν πρασινωπό ή κιτρινωπό πυώδες υλικό.

Οι παλαιότερες κύστεις περιέχουν μια ελαιώδη ουσία. Η κατάσταση αυτή εμφανίζεται κυρίως σε μετεφηβικές γυναίκες και διακρίνεται από την ακμή εξαιτίας της έλλειψης φαγεσώρων, της ταχείας έναρξης, της κεραυνοβόλου πορείας, και την απουσία ακνεϊκών βλαβών στη ράχη και το πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα.

Σε μια ομάδα 29 ασθενών της Mayo Clinic, όλες οι γυναίκες είχαν ηλικία που κυμαινόταν από 19 έως 59 ετών μόνο 2 ήταν ηλικίας μεγαλύτερης των 40 ετών. Η ακμή όψιμης έναρξης προηγείτο του πυοδέρματος προσώπου κατά 7-20 έτη. Σε κανένα από τους ασθενείς δεν ανευρέθηκαν Gram-αρνητικοί μικροοργανισμοί- μόνο σε δύο διαπιστώθηκε χρυσίζων σταφυλόκοκκος.

Ο Plewig και οι συνεργάτες του ανέφεραν 20 γυναίκες με μέση ηλικία τα 25 έτη, οι οποίες εμφάνιζαν αιφνίδιο ερύθημα και ερυθρίαση. Θεώρησαν ότι η κατάσταση αυτή αποτελεί μια παραλλαγή σοβαρής μορφής ροδοχρόου νόσου και πρότειναν τον όρο κεραυνοβόλος ροδόχρους νόσος.

Θεραπεία

Η θεραπεία είναι ανάλογη με εκείνη της κεραυνοβόλου ακμής. Χορηγούνται στεροειδή από το στόμα για με¬ρικές εβδομάδες και στη συνέχεια προστίθεται ισοτρετινοΐνη σε δόση 10 ή 20 mg, η οποία αυξάνεται στα 0.5 έως 1 mg/kg, μόνο αφότου επιτευχθεί ικανοποιητικός έλεγχος του οξέως φλεγμονώδους στοιχείου.

Τα στεροειδή μπορεί συνήθως να διακοπούν μετά από διάστημα χορήγησης της ισοτρετινοΐνης 2 εβδομάδων, αλλά η τελευταία θα πρέπει να δίνεται σε πλήρη συνολική δόση των 120 έως 150 mg/kg.

Καθώς οι ασθενείς είναι κυρίως γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, απαιτείται διεξοδική συζήτηση αναφορικά με τα θέματα της εγκυμοσύνης. Πράγματι, τέσσερις από τις ασθενείς του Plewig και της ομάδας του ήταν έγκυες, κατά συνέπεια μπορούσαν να λάβουν μόνο ερυθρομυκίνη.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Δείτε επίσης