Σταδιακές θα είναι οι μειώσεις στις τιμές των γενοσήμων

Με βάση υπουργική απόφαση που εξεδόθη την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016, αρχικά οι μειώσεις στις τιμές των γενοσήμων δεν θα είναι οριζόντιες, με σκοπό την προώθηση της χρήσης λιγότερο δαπανηρών θεραπειών και την προστασία της δημόσιας υγείας. Ο σκοπός είναι να μην υπονομεύεται η επάρκεια των εν λόγω προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών.

Οι μειώσεις θα εφαρμοστούν στα γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα με λιανική τιμή άνω των 6 ευρώ και στα φαρμακευτικά προϊόντα με κόστος ημερήσιας θεραπείας άνω των 0,20 ευρώ, από τις 2 Δεκεμβρίου 2016.

Από την 1η Ιουνίου 2017 θα εφαρμοστούν στα γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα με λιανική τιμή άνω των 3 ευρώ και στα γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα με κόστος ημερήσιας θεραπείας άνω των 0,10 ευρώ.

Από την 1η Ιανουαρίου 2018 θα εφαρμοστούν στα γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα με λιανική τιμή άνω του 1 ευρώ και στα γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα με κόστος ημερήσιας θεραπείας άνω των 0,02 ευρώ.

Εάν για το γενόσημο μετά το τέλος των υπολογισμών η προκύπτουσα τιμή είναι μεγαλύτερη από του προϊόντος αναφοράς χωρίς προστασία, τότε η προστασία του 10% δεν θα εφαρμόζεται και η τιμή του γενοσήμου θα καθορίζεται στο 65% της προκύπτουσας τιμής του προϊόντος αναφοράς.

Επιπρόσθετα, για τα γενόσημα φάρμακα με λιανική τιμή άνω των 12 ευρώ εφαρμόζεται δυναμική τιμολόγηση.

Για τα εκτός προστασίας σκευάσματα, η τιμή υπολογίζεται στο 50% της τιμής που είχε ενώ ήταν υπό προστασία ή στο μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλόγως με το ποια είναι σε κάθε περίπτωση η χαμηλότερη τιμή η οποία και λαμβάνεται υπόψη, χωρίς η τιμή του να μειωθεί χαμηλότερα από τη χαμηλότερη προκύπτουσα τιμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η τιμή των φαρμάκων σε προστασία προκύπτει, όπως πριν, από τον μέσο όρος των τριών χαμηλότερων τιμών του ιδίου φαρμάκου στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Δείτε επίσης