Συνένζυμο Q10 για γερή καρδιά

Το συνένζυμο Q10 ή ουμπικινόνη (CoQ10) είναι από τα σημαντικότερα θρεπτικά συστατικά. Είναι απόλυτα αναγκαίο για τη δημιουργία ενέργειας στα μιτοχόνδρια. Χωρίς συνένζυμο Q10, δεν υπάρχει ενέργεια — είναι τόσο απλό. Είναι ιδιαίτερα πολύτιμο για την καρδιά στην οποία παράγεται περισσότερη ενέργεια από τα άλλα όργανα.

Όταν ανακαλύφθηκε αυτό το μόριο (λιπίδιο) στα τέλη της δεκαετίας του 1950, οι ερευνητές νόμιζαν ότι μοναδική λειτουργία του ήταν να βοηθά στην παραγωγή ενέργειας. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1960, είχε αρ­χίσει να χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία για τη θεραπεία της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας. Στη δεκαετία του 1970 οι Ιάπωνες ερευνητές είχαν μάθει τρόπους να το παράγουν εύκολα και στη δεκαετία του 1980,  είχε γίνει ένα από πέντε φάρμα­κα με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ιαπωνία.

Στις Ηνωμένες Πολιτεί­ες ο κρατικός οργανισμός FDA  (Food and Drug Administration) έχει δηλώσει, ότι το συνένζυμο Q10 είναι ένα διατροφικό συμπλήρωμα χωρίς πραγματική φαρμακευτική αξία για την καρδιά. Αυτό σημαίνει ότι, παρά την αποδεδειγμένη και καταγεγραμμένη αποτελε­σματικότητα του στη θεραπεία των ασθενών με καρδιαγγειακά νοσή­ματα και παρά την ουσιαστική έλλειψη παρενεργειών υπάρ­χουν πολύ λίγες πιθανότητες ένας Αμερικανός καρδιολόγος να συνταγογραφήσει ποτέ το συνένζυμο σε έναν ασθενή του.

Αντιοξειδωτικό

To συνένζυμο Q10 ονομά­ζεται συνένζυμο (coenzyme) επειδή το χρειάζεστε για να φτιάξετε του­λάχιστον άλλα τρία (και πιθανώς περισσότερα) ένζυμα που χρειάζεται το σώμα για να μετατρέψει τη γλυκόζη των τροφών και το οξυγόνο στα μιτοχόν­δρια σε ενέργεια.

To συνένζυμο Q10 ενεργεί επίσης ως αντιοξειδωτικό στα μιτοχόνδρια εκκαθαρίζοντας τις σουπεροξειδικές ρίζες όταν σχηματίζονται. Επει­δή το το μόριο βρίσκεται παντού μέσα στο σώμα (ουμπικινόνη σημαίνει η πανταχού παρούσα κινόνη) και μετακι­νείται εύκολα βοηθά στην πρόληψη των βλαβών των κυττάρων από την υπεροξείδωση των λιπιδίων (επιθέσεις των ελεύθερων ριζών στις κυτταρικές μεμβράνες).

Ενεργεί επίσης μαζί με τη βιταμίνη Ε, τη βιταμίνη C και το λιποϊκό οξύ για να διατηρήσει για μεγαλύτερο διά­στημα τη λειτουργία όλων αυτών των αντιοξειδωτικών ζωτικών θρεπτι­κών συστατικών με σκοπό την προστασία σας.

Η καρδιά

Έχουμε τη μέγιστη παραγωγή σε συνένζυμο Q10 σε ηλικία περίπου 20 ετών. Μετά την ηλικία αυτή, η παραγωγή σημειώνει σταδιακή πτώση η οποία συνεχίζεται σε ταχύτερους ρυθμούς μετά τα 40. Μέχρι να φτάσουμε 80 ετών, ο οργανισμός φτιάχνει με φυσικό τρόπο μόλις το 60% περίπου των μέγιστων επι­πέδων.

Σε οποιαδήποτε ηλικία ωστόσο, ο γιατρός σας μπορεί να μειωθεί τεχνητά την παραγωγή του συνένζυμο Q10 σε επίπεδα με τις συνταγογραφώντας στατίνες, που μειώνουν τη χοληστε­ρόλη (χοληστερίνη). Το μόριο έχει μερικές από τις ίδιες οδούς παραγωγής με τη χοληστερόλη. ‘Οταν οι στατίνες μπλοκάρουν την παραγωγή της χοληστερόλης στο συκώτι, μπλο­κάρουν ταυτόχρονα και την παραγωγή του CoQ10 — μάλιστα, το επίπεδο παραγωγή στην καρδιά σας είναι δι­πλάσιο απ’ ό,τι στα άλλα όργανα του σώματος σας.

Για να αυξήσετε το επίπεδο CoQ10, θα μπορούσατε να τρώτε τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σ’ αυτό, όπως σόγια, σαρδέλες ή βοδινό συκώτι, αλ­λά θα έπρεπε να τρώτε τεράστιες ποσότητες για να υπάρχει πραγματικά ωφέλιμη επίδραση η διατροφή. Ο καλύτερος τρόπος αύξησης των επιπέδων είναι τα συμπληρώματα διατροφής. Μέχρι σήμερα, η προληπτική δοσολογία που συνιστάται είναι 50 έως 100 mg ημερησίως. Αν έχετε οποιοδήποτε είδος προβλήματος που σχετίζεται με την καρδιά, την υπέρταση, το μεταβολισμό ή το επίπεδο ενέργειας, πιθανώς θα χρειάζεται μεγαλύτερη δοσολογία, όπως 200 έως 300 mg την ημέρα.

Δείτε επίσης