Χρόνια κόπωση: Πέντε λάθος αντιλήψεις

Της Αναστασίας Μοσχοβάκη, Ιατρού Ειδικής Παθολόγου

Στο παρόν άρθρο εκτίθενται ορισμένες από τις πιο συχνές λανθασμένες αντιλήψεις του κοινού που αφορούν το πρόβλημα της χρόνιας κόπωσης.

  1. ΠΡΩΤΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ: Η χρόνια κόπωση ταυτίζεται με την κούραση που επέρχεται σε περιόδους με αυξημένες απαιτήσεις κατά την καθημερινότητα.

Η κούραση που προκύπτει ως φυσική συνέπεια αυξημένων εργασιακών ή άλλων απαιτήσεων αποκαθίσταται με απλά μέτρα (π.χ. αποκατάσταση του ελλιπούς ύπνου, ξεκούραση κ.λπ.) όταν αποσυρθεί ο εξωτερικός παράγοντας που την προκάλεσε. Αντίθετα στην χρόνια κόπωση η κούραση είναι τόσο βαθιά που δεν αποκαθίσταται με την άρση του παράγοντα, τον οποίο ο πάσχων ενοχοποιεί για την πτώση της σωματικής του ενεργειακής εφεδρείας.

  1. ΔΕΥΤΕΡΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ: Η άσκηση επιδεινώνει την κόπωση.

Πολλές φορές οι πάσχοντες από χρόνια κόπωση δυσκολεύονται να ακολουθήσουν προγράμματα άσκησης λόγω της κόπωσης που αυτή προκαλεί.

Το φαινόμενο αυτό τους δίνει την λανθασμένη εντύπωση ότι η άσκηση επιδεινώνει τα συμπτώματά τους. Εάν ωστόσο καταπολεμήσουν την αρχική αποστροφή τους και υιοθετήσουν ένα ήπιο και προοδευτικώς αυξανόμενο πρόγραμμα καθημερινής άσκησης θα διαπιστώσουν ότι μακροπρόθεσμα αυτό συντελεί στον καλύτερο έλεγχο των συμπτωμάτων τους. Οι ενδορφίνες που παράγονται με την άσκηση και η τόνωση της κυκλοφορίας του σώματος έχουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης για τα ευεργετικά αποτελέσματα της άσκησης.

  1. ΤΡΙΤΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ: Η χρόνια κόπωση οφείλεται πάντα στο σύνδρομο χρόνιας κόπωσης.

Το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης είναι ένα πολυπαραγοντικό σύνδρομο το οποίο χαρακτηρίζεται από χρόνια κόπωση με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά  που δεν έχει ως υποκείμενο αίτιο οργανικό παράγοντα, ψυχιατρικό ή σωματικό νόσημα.

Κατά την διάρκεια της ιατρικής αξιολόγησης πρέπει να εξεταστεί εάν υπάρχει συγκεκριμένο υποκείμενο αίτιο που προκαλεί την χρόνια κόπωση, όπως η αναιμία, οι ορμονικές διαταραχές, οι χρόνιες φλεγμονές, το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, τα ψυχιατρικά σύνδρομα, οι παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος, οι αναπνευστικές παθήσεις, η υπερκόπωση.

  1. ΤΕΤΑΡΤΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ: Το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης έχει ψυχογενή αιτία.

Παρά το γεγονός ότι η αυξημένη  νευροφυτική ευαισθησία, το στρες και η κατάθλιψη συντελούν στην πυροδότηση του συνδρόμου, μελέτες αναδεικνύουν την παρουσία φλεγμονής ή ανωμαλίας του ανοσοποιητικού συστήματος που προκαλεί άθροιση βλαπτικών παραγόντων και δυσλειτουργία μιτοχονδρίων.

Αρκετές φορές πριν την εμφάνιση του συνδρόμου προηγείται λοιμώδες νόσημα που καταπονεί τον οργανισμό. Ειδικές λήψεις μαγνητικής τομογραφίας αναδεικνύουν αλλοιώσεις στην λευκή ουσία ιδίως στους πρόσθιους λοβούς των ασθενών. Το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης είναι κατεξοχήν ολιστικό σύνδρομο.

  1. ΠΕΜΠΤΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ: Η χρόνια κόπωση δεν συνδέεται με τα φάρμακα που λαμβάνει κάποιος λόγω συμπαρομαρτούντων χρόνιων νοσημάτων.

Πολλά χρόνια φάρμακα προκαλούν κόπωση όπως είναι τα ψυχιατρικά φάρμακα, οι στατίνες και οι β αναστολείς.

Δρ. Αναστασία Μοσχοβάκη Ιατρός Ειδική Παθολόγος
Φραγκοπούλου 10, Κηφισιά
24ωρη γραμματεία νοσοκομειακά περιστατικά: 210-6252770
Email: amoschovaki@yahoo.gr
http://iatreioamoschovaki.gr
https://www.youtube.com/channel/UCraKRIyTq0qW8eMtKnmr3hw

Δείτε επίσης