Λιγότερα χρήματα για τα νοσοκομεία στον προϋπολογισμό του 2018

Νέες περικοπές στις κρατικές δαπάνες, χωρίς να εξαιρούνται και αυτές για τον κρίσιμο τομέα της υγείας, θα επιβληθούν και του χρόνου σύμφωνα με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη, με την οποία καθορίστηκαν οι οροφές των δαπανών του προϋπολογισμού του 2018 στα 56,1 δισ. ευρώ.

O βασικός σκοπός του προϋπολογισμού 2018, με την οποία καθορίζονται τα ανώτατα όρια των δαπανών, είναι να επιτευχθεί ο δημοσιονομικός στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2018, χωρίς περαιτέρω μέτρα από αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί με τους πιστωτές.

Οι δαπάνες προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 56,1 δισ. ευρώ από 56,6 δισ. ευρώ που έχουν προϋπολογιστεί για φέτος.

Οι δαπάνες των νοσοκομείων θα είναι το 2018 αισθητά μειωμένες σε σχέση με το 2017. Θα ανέλθουν σε 2,5 δισ. ευρώ, από 3 δισ. ευρώ πέρυσι. Στο υπουργείο Υγείας οι δαπάνες θα ανέλθουν έως τα 3,74 δισ. ευρώ το 2018, έναντι 4,3 δισ. ευρώ το 2017.

Ειδικότερα οι αμοιβές προσωπικού ανέρχονται σε 2,084 δισ. ευρώ. Οι επιχορηγήσεις σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) ανέρχονται σε 1,488 δισ. ευρώ (εδώ περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις εφημεριών ιατρών ΕΣΥ και υπερωριών λοιπού νοσοκομειακού προσωπικού.

Επισημαίνεται στην εγκύκλιο ότι στους σχετικούς πίνακες για τα Νοσοκομεία και για τις ΥΠΕ και ΠΕΔΥ, στις στήλες για τους προϋπολογισμούς 2018 στο σκέλος των εξόδων θα αποτυπωθεί το σύνολο των προϋπολογιζόμενων πληρωμών νέες και παρελθούσες υποχρεώσεις του επόμενου οικονομικού έτους.

Δείτε επίσης