Μειώστε το άγχος με ενσυνειδητότητα και προληπτική αντιμετώπιση

Μια μελέτη εξέταση πώς η προληπτική αντιμετώπιση και η καθημερινή ενσυνειδητότητα μπορούν συνδυαστικά να επηρεάσουν τη συναισθηματική αντίδραση στο καθημερινό στρες.

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Personality and Individual Differences από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας διαπιστώνει ότι οι άνθρωποι που καταφέρνουν να ισορροπήσουν τη ζωή τους στο παρόν σχεδιάζοντας το μέλλον είναι καλύτερα σε θέση να αντιμετωπίσουν το καθημερινό άγχος χωρίς να υποκύψουν σε αρνητικές διαθέσεις.

“Το καθημερινό στρες μπορεί να μας κάνει να έχουμε αρνητικές επιπτώσεις ή κακές διαθέσεις”, λέει ο Shevaun Neupert, καθηγητής ψυχολογίας και εκ των συγγραφέων της μελέτης. “Η δουλειά μας ρίχνει περισσότερο φως στο ποιες μεταβλητές επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε το καθημερινό άγχος”.

Οι ερευνητές εξέτασαν δύο παράγοντες που πιστεύεται ότι επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε το άγχος: την ενσυνειδητότητα (mindfulness) και την προληπτική αντιμετώπιση.

Η ενσυνειδητότητα είναι όταν οι άνθρωποι είναι συγκεντρωμένοι και ζουν τη στιγμή, αντί να μένουν στο παρελθόν ή να ανησυχούν για το μέλλον. Η προληπτική αντιμετώπιση είναι όταν οι άνθρωποι ασχολούνται με το σχεδιασμό προκειμένου να μειώσουν την πιθανότητα μελλοντικού άγχους.

Για να δουν πώς αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την απόκριση στο άγχος, οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα από τους 223 Αμερικανούς συμμετέχοντες στη μελέτη. Η μελέτη περιελάμβανε 116 άτομα ηλικίας 60 έως 90 ετών και 107 άτομα ηλικίας 18 έως 36 ετών. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τη Mindfulness and Anticipatory Coping Everyday Study.

Ζητήθηκε από όλους τους συμμετέχοντες στη μελέτη να ολοκληρώσουν μια αρχική έρευνα προκειμένου να αποδείξουν την τάση τους για προληπτική αντιμετώπιση. Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια για οκτώ συνεχόμενες ημέρες που κατέγραψαν τις διακυμάνσεις της ενσυνειδητότητας. Εκείνες τις οκτώ ημέρες, ζητήθηκε επίσης από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν καθημερινά το στρες που είχαν και το βαθμό στον οποίο υπήρχε αρνητική διάθεση.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η συμμετοχή στην προληπτική αντιμετώπιση ήταν ευεργετική στον περιορισμό της επίδρασης των καθημερινών στρεσογόνων ερεθισμάτων, και ότι αυτό το πλεονέκτημα ουσιαστικά εξαφανιζόταν τις ημέρες που κάποιος συμμετέχων ανέφερε χαμηλή προσοχή.

“Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι ο συνδυασμός προληπτικής αντιμετώπισης και υψηλής ενσυνειδητότητας έχει ως αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες στη μελέτη, όλων των ηλικιών, να είναι πιο ανθεκτικοί έναντι του καθημερινού στρες”, είπε ο Neupert. “Βασικά, βρήκαμε ότι ο προληπτικός σχεδιασμός και η ενσυνειδητότητα εξηγούν περίπου το ένα τέταρτο της διακύμανσης του τρόπου με τον οποίο οι στρεσογόνοι παράγοντες επιδρούν αρνητικά”.

Ο ερευνητής συμπλήρωσε: “Οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στην επίτευξη ενσυνειδητότητας μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για όσους έχουν υψηλή προληπτική αντιμετώπιση και μπορεί να έχουν την τάση να σκέφτονται το μέλλον εις βάρος του παρόντος”.

Δείτε επίσης