Γιατί οι γυναίκες αναλαμβάνουν λιγότερο ρίσκο από τους άνδρες

Οι γυναίκες είναι λιγότερο πρόθυμες να πάρουν ρίσκα από τους άνδρες, επειδή είναι πιο ευαίσθητες στον πόνο οποιωνδήποτε ζημιών μπορεί να υποστούν παρά σε οποιαδήποτε κέρδη που μπορεί να αποκομίσουν, δείχνει νέα έρευνα από το University of Bath School of Management.

H μελέτη που δημοσιεύτηκε στο British Psychological Society’s British Journal of Psychology, διαπιστώνει επίσης ότι οι άνδρες είναι «σημαντικά» πιο αισιόδοξοι από τις γυναίκες, και αυτό τους καθιστά πιο πρόθυμους να αναλάβουν ρίσκα.

Ο Chris Dawson, αναπληρωτής καθηγητής στα οικονομικά των επιχειρήσεων στο University of Bath School of Management, είπε ότι τα ευρήματα είναι σημαντικά και θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξήγηση των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με το φύλο σε διαφορετικούς τομείς απασχόλησης και στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

«Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι άνδρες, σε πολλούς τομείς, αναλαμβάνουν περισσότερους κινδύνους από τις γυναίκες. Αυτές οι διαφορές στον τρόπο με τον οποίο τα φύλα αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις», λέει ο Dawson.

«Για παράδειγμα, οι διαφορές μεταξύ των φύλων στην ανάληψη κινδύνου μπορεί να εξηγήσουν γιατί οι γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό να γίνουν επιχειρηματίες, υποεκπροσωπούνται σε υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και ανώτερα στελέχη και λιγότερο πιθανό να επενδύσουν τον πλούτο τους σε αγορές μετοχών από τους άνδρες. Παρά αυτές τις σημαντικές επιπτώσεις, γνωρίζουμε ακόμα πολύ λίγα για το γιατί οι γυναίκες αναλαμβάνουν λιγότερους κινδύνους από τους άνδρες».

Και πρόσθεσε: «Η έρευνά μου προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό. Όταν σκέφτονται τις επιλογές που έχουν ρίσκο, οι άνθρωποι τείνουν να αξιολογούν την πιθανότητα να χάσουν κάτι μαζί με μια αξιολόγηση του πόσο επώδυνη θα ήταν αυτή η απώλεια. Διαπίστωσα ότι οι γυναίκες αναλαμβάνουν λιγότερους κινδύνους από τους άνδρες καθώς εστιάζουν περισσότερο στην πιθανότητα να χάσουν και να βιώσουν πόνο από τις πιθανές απώλειες».

Ιστόγραμμα ατομικής αποστροφής της απώλειας (loss aversion) ανά φύλο. Οι υψηλότερες βαθμολογίες αποστροφής για την απώλεια σε σχέση με τη «χρησιμότητα» από κέρδη εισοδήματος. Credit: British Journal of Psychology (2023). DOI: 10.1111/bjop.12668.

Προηγούμενη έρευνα υποδηλώνει ότι οι γυναίκες αποστρέφονται περισσότερο το ρίσκο από τους άνδρες και αυτή η μελέτη διερεύνησε τον κοινό ρόλο δύο ψυχολογικών χαρακτηριστικών για να εξηγήσει τις διαφορές -την αποστροφή προς την απώλεια (την ιδέα ότι η απώλεια είναι σημαντικότερη από τα κέρδη) και την αισιοδοξία.

Για τη μέτρηση της αποστροφής για την απώλεια, ο Dawson χρησιμοποίησε δεδομένα από 13.575 άτομα από την Έρευνα Βρετανικής Οικογενειακής Ομάδας του Ηνωμένου Βασιλείου για να αξιολογήσει πώς οι αλλαγές στο εισόδημα των νοικοκυριών από το ένα έτος στο άλλο προβλέπουν αλλαγές στην ψυχολογία. Βρήκε ότι οι απώλειες εισοδήματος είναι λιγότερο οδυνηρές για τους άνδρες από ό,τι για τις γυναίκες, χωρίς καμία διαφορά στις ψυχολογικές αντιδράσεις στα κέρδη μεταξύ των δύο φύλων.

Όταν ρωτήθηκαν πώς έβλεπαν τον εαυτό τους οικονομικά σε ένα χρόνο από τώρα, οι άνδρες ήταν σημαντικά πιο αισιόδοξοι από τις γυναίκες. Αυτή η αισιοδοξία μπορεί να συνδέεται με την υπερβολική αυτοπεποίθηση των ανδρών για τις ικανότητές τους σε σύγκριση με τις γυναίκες, κάτι που έχουν τονίσει προηγούμενες μελέτες.

Εάν οι γυναίκες είναι λιγότερο αισιόδοξες για την πιθανότητα εμφάνισης ευνοϊκών αποτελεσμάτων και λιγότερο σίγουρες για τις ικανότητές τους από τους άνδρες, τότε θα αξιολογήσουν ένα συγκεκριμένο τζόγο ως πιο επικίνδυνο.

Συνολικά, η μελέτη διαπιστώνει ότι οι γυναίκες αναφέρουν χαμηλότερη προθυμία να αναλάβουν ρίσκο από τους άνδρες, με το 53% αυτού του χάσματος να οφείλεται στα υψηλότερα επίπεδα αποστροφής για τις ζημιές από τις γυναίκες και ένα επιπλέον 3% να αποδίδεται στα χαμηλότερα επίπεδα οικονομικής αισιοδοξίας των γυναικών.

Η αποστροφή προς την απώλεια και η αισιοδοξία εξακολουθούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις συμπεριφορές ανάληψης ρίσκου ακόμα και μετά τον έλεγχο των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας όπως ο ανοιχτός χαρακτήρας ή ο νευρωτισμός.

Περισσότερες πληροφορίες: Chris Dawson, Gender differences in optimism, loss aversion and attitudes towards risk, British Journal of Psychology (2023). DOI: 10.1111/bjop.12668.

Δείτε επίσης