ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Το 2016, υπήρξαν 87 εκατομμύρια άνθρωποι διαγνωσμένοι με γονόρροια, την πιο ανθεκτική στα αντιβιοτικά σεξουαλικά μεταδιδόμενη νόσο. Υπάρχει μια παγκόσμια αύξηση των [...]