Λαϊκό Λαχείο – 17/7/2012: 29η κλήρωση

Στην 29 κλήρωση της 17ης Ιουλίου 2012 του Λαϊκού Λαχείου, κληρώθηκε ο αριθμός 5609.
Έγινε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ.

Ποσό 646.000,00 Ευρώ μεταφέρεται στον Τρίδυμο Λαχνό της επόμενης κλήρωσης.

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός Στχ.  Κέρδος   Φόρος  Καθαρό
-----------------------------------------------
5,  5609,  Γ,   ----- , ----- ,  -----
5,  5609, Α+Β+Δ+Ε, ----- , ----- ,  -----
6,  5609,  Α-Ε ,  ----- , ----- ,  -----
4,  5609,  Α-Ε ,  ----- , ----- ,  -----
Σε όλες τις άλλες σειρές, 
          75.000,00, 11.175,00, 63.825,00

Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός  Κέρδος  Φόρος  Καθαρό

-----------------------------------------

45506, 10.000,00, 1.425,00, 8.575,00
61422, 5.000,00,  450,00, 4.550,00
 333, 1.000,00,  50,00,  950,00
10204, 1.000,00,  50,00,  950,00
14582, 1.000,00,  50,00,  950,00
16301, 1.000,00,  50,00,  950,00
21479, 1.000,00,  50,00,  950,00
28366, 1.000,00,  50,00,  950,00
32583, 1.000,00,  50,00,  950,00
35732, 1.000,00,  50,00,  950,00
41039, 1.000,00,  50,00,  950,00
48407, 1.000,00,  50,00,  950,00
52653, 1.000,00,  50,00,  950,00
57415, 1.000,00,  50,00,  950,00
68167, 1.000,00,  50,00,  950,00
73506, 1.000,00,  50,00,  950,00
77549, 1.000,00,  50,00,  950,00

Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός Κέρδος
-----------------
 1455, 350,00
 2066, 500,00
 2617, 350,00
 3385, 500,00
 4248, 350,00
 5599, 350,00
 6359, 350,00
 7110, 350,00
 7861, 500,00
 8612, 350,00
 9383, 350,00
10995, 350,00
11616, 500,00
12567, 350,00
13288, 350,00
13960, 350,00
15004, 350,00
15596, 350,00
15620, 350,00
17092, 350,00
17573, 500,00
18184, 350,00
18875, 350,00
19586, 500,00
20267, 350,00
20798, 350,00
22250, 350,00
23061, 350,00
23642, 500,00
24533, 350,00
25314, 500,00
26101, 350,00
26532, 350,00
27243, 500,00
27454, 350,00
28125, 350,00
29287, 350,00
29838, 350,00
30389, 350,00
30800, 500,00
31291, 350,00
31962, 350,00
33504, 350,00
34745, 350,00
36503, 350,00
37284, 350,00
37995, 500,00
38656, 350,00
39487, 350,00
40288, 350,00
41750, 350,00
42501, 350,00
43232, 350,00
43913, 500,00
43964, 350,00
45475, 350,00
45653, 350,00
46394, 350,00
46965, 500,00
47576, 350,00
48948, 350,00
49679, 350,00
50460, 350,00
51211, 500,00
51962, 350,00
53404, 350,00
54285, 350,00
54916, 350,00
55527, 500,00
56604, 350,00
58276, 350,00
58607, 350,00
59428, 350,00
60239, 500,00
60990, 350,00
61551, 350,00
61803, 350,00
62274, 350,00
62995, 350,00
63656, 500,00
64407, 350,00
65288, 500,00
65835, 350,00
67596, 350,00
68748, 350,00
69499, 350,00
70280, 500,00
70801, 350,00
70882, 350,00
71163, 350,00
71734, 500,00
72565, 350,00
73957, 350,00
74708, 350,00
75439, 500,00
75616, 500,00
76377, 350,00
77088, 350,00
78270, 350,00
78751, 350,00
79422, 350,00

α) Από 40,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 09
β) Από 20,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 9
γ) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί από 5000 έως 5999, από 45000 έως 45999 και από 61000 έως 61999.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012.

Δείτε επίσης