Πρωτοχρονιάτικο Κρατικό Λαχείο 31-12-2012: Κλήρωση και αποτελέσματα

Η κλήρωση της 31ης Δεκεμβρίου 2012 ανέδειξε ως τυχερό αριθμό τον 93916 της 9ης σειράς στο Πρωτοχρονιάτικο κρατικό λαχείο.  Κερδίζει τα 4.000.000 ευρώ του πρώτου λαχνού (καθαρό κέρδος μετά από φόρους 3.400.015 ευρώ). Σημαντικά κέρδη περιμένουν και τους κατόχους των λαχείων με αριθμούς: 93917 , 93918, 93919 και 93920 επίσης της 9ης σειράς, καθώς ο καθένας θα εισπράξει από 750.000 ευρώ (καθαρό κέρδος μετά από φόρους 637.515 ευρώ). Η πληρωμή των κερδών για το Πρωτοχρονιατικο Κρατικο Λαχειο θα αρχίσει τη Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013. Τα κέρδη θα πληρώνονται έως την Τρίτη, 30 Απριλίου 2013.

Στις 500.000 ευρώ ανέρχονται τα κέρδη του κατόχου του λαχείου με αριθμό 7225 της 40ης σειράς (καθαρό κέρδος 425.015 ευρώ), ενώ 300.000 ευρώ θα εισπράξει ο κάτοχος του λαχείου με αριθμό 93444 της 30ης σειράς. Τέλος 200.000 ευρώ κέρδισε ο κάτοχος του λαχείου με αριθμό 71634 της 16ης σειράς (καθαρό κέρδος μετά από φόρους 170.015 ευρώ).

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΔΩΝ
ΚΛΗΡΩΣΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΡΙΘΜΟΣ    ΣΕΙΡΑ             ΚΕΡΔΟΣ     ΦΟΡΟΣ  ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ
                       (ΕΥΡΩ)             ΕΥΡΩ)
3916 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00
 7225 ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 40 500.000,00 74.985,00 425.015,00
7225 Σε όλες τις άλλες σειρές   5.000,00   735,00   4.265,00

10076 ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ 16 100.000,00 14.985,00 85.015,00
10076 Σε όλες τις άλλες σειρές   1.000,00   90,00    910,00

12932 ΕΝΑΤΗ 9           20.000,00  2.985,00   17.015,00
12932 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00
13916 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00
 17767 ΕΙΚΟΣΤΗ 20 100.000,00 14.985,00 85.015,00
17767 Σε όλες τις άλλες σειρές   1.000,00   90,00    910,00

18011 ΟΓΔΟΗ 8           20.000,00  2.985,00   17.015,00
18011 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00
23916 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00

25398 ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ 13       50.000,00  7.485,00   42.515,00
25398 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00

26229 ΟΓΔΟΗ 8           20.000,00  2.985,00   17.015,00
26229 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00

30944 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ 38     20.000,00  2.985,00   17.015,00
30944 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00

32627 ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ 21      20.000,00  2.985,00   17.015,00
32627 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00
33916 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00

36357 ΕΙΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ 28      20.000,00  2.985,00   17.015,00
36357 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00

43552 ΕΙΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 22     50.000,00  7.485,00   42.515,00
43552 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00
43916 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00

45180 ΕΚΤΗ 6           50.000,00  7.485,00   42.515,00
45180 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00

51596 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ 36      20.000,00  2.985,00   17.015,00
51596 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00
53916 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00

56703 ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ 13       50.000,00  7.485,00   42.515,00
56703 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00

58549 ΕΙΚΟΣΤΗ 20         50.000,00  7.485,00   42.515,00
58549 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00

59039 ΤΡΙΤΗ 3           50.000,00  7.485,00   42.515,00
59039 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00

59141 ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ 26       20.000,00  2.985,00   17.015,00
59141 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00

59329 ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ 43    20.000,00  2.985,00   17.015,00
59329 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00

59531 ΕΙΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ 28      50.000,00  7.485,00   42.515,00
59531 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00
63916 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00

64302 ΟΓΔΟΗ 8           20.000,00  2.985,00   17.015,00
64302 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00

65313 ΔΩΔΕΚΑΤΗ 12         50.000,00  7.485,00   42.515,00
65313 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00

66676 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 35     50.000,00  7.485,00   42.515,00
66676 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00
 71634 ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ 16 200.000,00 29.985,00 170.015,00
71634 Σε όλες τις άλλες σειρές   2.000,00   285,00   1.715,00
73916 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00

75218 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ 33     50.000,00  7.485,00   42.515,00
75218 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00

76179 ΔΩΔΕΚΑΤΗ 12         20.000,00  2.985,00   17.015,00
76179 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00

76219 ΕΙΚΟΣΤΗ 20         50.000,00  7.485,00   42.515,00
76219 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00
83916 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00

88673 ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 14      20.000,00  2.985,00   17.015,00
88673 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00

91683 ΕΙΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 22     50.000,00  7.485,00   42.515,00
91683 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00

92528 ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ 13       20.000,00  2.985,00   17.015,00
92528 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00

93308 ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ 13       20.000,00  2.985,00   17.015,00
93308 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00

93444 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ 30 300.000,00 44.985,00 255.015,00
93444 Σε όλες τις άλλες σειρές   3.000,00   435,00   2.565,00
 93916 ΕΝΑΤΗ 9 4.000.000,00 599.985,00 3.400.015,00
93916 Σε όλες τις άλλες σειρές  10.000,00  1.485,00   8.515,00

93917 ΕΝΑΤΗ 9 750.000,00 112.485,00 637.515,00
93917 Σε όλες τις άλλες σειρές   7.500,00  1.110,00   6.390,00

93918 ΕΝΑΤΗ 9 750.000,00 112.485,00 637.515,00
93918 Σε όλες τις άλλες σειρές   7.500,00  1.110,00   6.390,00

93919 ΕΝΑΤΗ 9 750.000,00 112.485,00 637.515,00
93919 Σε όλες τις άλλες σειρές   7.500,00  1.110,00   6.390,00

93920 ΕΝΑΤΗ 9 750.000,00 112.485,00 637.515,00
93920 Σε όλες τις άλλες σειρές   7.500,00  1.110,00   6.390,00

97047 ΕΝΑΤΗ 9           20.000,00  2.985,00  17.015,00
97047 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00    10,00    190,00

Επίσης κερδίζουν:
(α) από 100 ευρώ  όλα τα γραμμάτια των οποίων τα τέσσερα τελευταία ψηφία είναι: 3917, 3918, 3919 και 3920. (β) από 5 ευρώ  κερδίζουν όλα τα γραμμάτια των οποίων ο αριθμός λήγει σε: 16, 17, 18, 19 και 20.
Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται το μεγαλύτερο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κέρδη πάνω από 100 έως 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται με 10%.
Κέρδη πάνω από 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται με 15%.

Καλή χρονιά και ευτυχισμένο το 2013.

Δείτε επίσης